Թվերը Ֆիլիպիներեն

Թվերը Ֆիլիպիներեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը տագալերեն- ում

Թվերը Ֆիլիպիներեն
0
sero
զէրօ
1
isa
մեկ
2
dalawa
երկու
3
tatlo
երեք
4
apat
չորս
5
lima
հինգ
6
anim
վեց
7
pito
յոթ
8
walo
ութ
9
siyam
ինը
10
sampu
տաս
11
labingisa
տասնմեկ
12
labingdalawa
տասներկու
13
labingtatlo
տասներեք
14
labingapat
տասնչորս
15
labinglima
տասնհինգ
16
labinganim
տասնվեց
17
labingpito
տասնյոթ
18
labingwalo
տասնութ
19
labingsiyam
տասնինը
20
dalawampu
քսան
21
dalawampu't isa
քսանմեկ
22
dalawampu't dalawa
քսաներկու
23
dalawampu't tatlo
քսաներեք
24
dalawampu't apat
քսանչորս
25
dalawampu't lima
քսանհինգ
26
dalawampu't anim
քսանվեց
27
dalawampu't pito
քսանյոթ
28
dalawampu't walo
քսանութ
29
dalawampu't siyam
քսանինը
30
tatlompu
երեսուն
31
tatlompu't isa
երեսունմեկ
32
tatlompu't dalawa
երեսուներեք
33
tatlompu't tatlo
երեսուներեք
34
tatlompu't apat
երեսունչորս
35
tatlompu't lima
երեսունհինգ
36
tatlompu't anim
երեսունվեց
37
tatlompu't pito
երեսունյոթ
38
tatlompu't walo
երեսունութ
39
tatlompu't siyam
երեսունինը
40
apatnapo
քառասուն
41
apatnapo't isa
քառասունմեկ
42
apatnapo't dalawa
քառասուներկու
43
apatnapo't tatlo
քառասուներեք
44
apatnapo't apat
քառասունչորս
45
apatnapo't lima
քառասունհինգ
46
apatnapo't anim
քառասունվեց
47
apatnapo't pito
քառասունյոթ
48
apatnapo't walo
քառասունութ
49
apatnapo't siyam
քառասունինը
50
limampo
հիսուն
51
limampu't isa
հիսունմեկ
52
limampu't dalawa
հիսուներկու
53
limampu't tatlo
հիսուներեք
54
limampu't apat
հիսունչորս
55
limampu't lima
հիսունհինգ
56
limampu't anim
հիսունվեց
57
limampu't pito
հիսունյոթ
58
limampu't walo
հիսունութ
59
limampu't siyam
հիսունինը
60
animnapo
վաթսուն
61
animnapu't isa
վաթսունմեկ
62
animnapu't dalawa
Վաթսուն
63
animnapu't tatlo
վաթսուներեք
64
animnapu't apat
վաթսունչորս
65
animnapu't lima
վաթսունհինգ
66
animnapu't anim
վաթսունվեց
67
animnapu't pito
վաթսունյոթ
68
animnapu't walo
վաթսունութ
69
animnapu't siyam
վաթսունինը
70
pitumpo
յոթանասուն
71
pitumpo't isa
յոթանասունմեկ
72
pitumpo't dalawa
յոթանասուներկու
73
pitumpo't tatlo
յոթանասուներեք
74
pitumpo't apat
յոթանասունչորս
75
pitumpo't lima
յոթանասունհինգ
76
pitumpo't anim
յոթանասունվեց
77
pitumpo't pito
յոթանասունյոթ
78
pitumpo't walo
յոթանասունութ
79
pitumpo't siyam
յոթանասունինը
80
walompu
ութանասուն
81
walopmu't isa
ութանասունմեկ
82
walopmu't dalawa
ութանասուներկու
83
walopmu't tatlo
ութանասուներեք
84
walopmu't apat
ութանասունչորս
85
walopmu't lima
ութանասունհինգ
86
walopmu't anim
ութանասունվեց
87
walopmu't pito
ութանասունյոթ
88
walopmu't walo
ութանասունութ
89
walopmu't siyam
ութանասունինը
90
siyamnapu
իննսուն
91
siyamnapu't isa
իննսունմեկ
92
siyamnapu't dalawa
իննսուներկու
93
siyamnapu't tatlo
իննսուներեք
94
siyamnapu't apat
իննսունչորս
95
siyamnapu't lima
իննսունհինգ
96
siyamnapu't anim
իննսունվեց
97
siyamnapu't pito
իննսունյոթ
98
siyamnapu't walo
իննսունութ
99
siyamnapu't siyam
իննսունինը
100
isangdaan
հարյուր

Թվերը Ֆիլիպիներեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

տագալերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք տագալերեն թվեր.

Թվերը Ֆիլիպիներեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել տագալերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Ֆիլիպիներեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.