Թվերը Դանիերեն

Թվերը Դանիերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը դանիերեն- ում

Թվերը Դանիերեն
0
nul
զէրօ
1
et
մեկ
2
to
երկու
3
tre
երեք
4
fire
չորս
5
fem
հինգ
6
seks
վեց
7
syv
յոթ
8
otte
ութ
9
ni
ինը
10
ti
տաս
11
elleve
տասնմեկ
12
tolv
տասներկու
13
tretten
տասներեք
14
fjorten
տասնչորս
15
femten
տասնհինգ
16
seksten
տասնվեց
17
sytten
տասնյոթ
18
atten
տասնութ
19
nitten
տասնինը
20
tyve
քսան
21
enogtyve
քսանմեկ
22
toogtyve
քսաներկու
23
treogtyve
քսաներեք
24
fireogtyve
քսանչորս
25
femogtyve
քսանհինգ
26
seksogtyve
քսանվեց
27
syvogtyve
քսանյոթ
28
otteogtyve
քսանութ
29
niogtyve
քսանինը
30
tredive
երեսուն
31
enogtredive
երեսունմեկ
32
toogtredive
երեսուներեք
33
treogtredive
երեսուներեք
34
fireogtredive
երեսունչորս
35
femogtredive
երեսունհինգ
36
seksogtredive
երեսունվեց
37
syvogtredive
երեսունյոթ
38
otteogtredive
երեսունութ
39
niogtredive
երեսունինը
40
fyrre
քառասուն
41
enogfyrre
քառասունմեկ
42
toogfyrre
քառասուներկու
43
treogfyrre
քառասուներեք
44
fireogfyrre
քառասունչորս
45
femogfyrre
քառասունհինգ
46
seksogfyrre
քառասունվեց
47
syvogfyrre
քառասունյոթ
48
otteogfyrre
քառասունութ
49
niogfyrre
քառասունինը
50
halvtreds
հիսուն
51
enoghalvtreds
հիսունմեկ
52
tooghalvtreds
հիսուներկու
53
treoghalvtreds
հիսուներեք
54
fireoghalvtreds
հիսունչորս
55
femoghalvtreds
հիսունհինգ
56
seksoghalvtreds
հիսունվեց
57
syvoghalvtreds
հիսունյոթ
58
otteoghalvtreds
հիսունութ
59
nioghalvtreds
հիսունինը
60
tres
վաթսուն
61
enogtres
վաթսունմեկ
62
toogtres
Վաթսուն
63
treogtres
վաթսուներեք
64
fireogtres
վաթսունչորս
65
femogtres
վաթսունհինգ
66
seksogtres
վաթսունվեց
67
syvogtres
վաթսունյոթ
68
otteogtres
վաթսունութ
69
niogtres
վաթսունինը
70
halvfjerds
յոթանասուն
71
enoghalvfjerds
յոթանասունմեկ
72
tooghalvfjerds
յոթանասուներկու
73
treoghalvfjerds
յոթանասուներեք
74
fireoghalvfjerds
յոթանասունչորս
75
femoghalvfjerds
յոթանասունհինգ
76
seksoghalvfjerds
յոթանասունվեց
77
syvoghalvfjerds
յոթանասունյոթ
78
otteoghalvfjerds
յոթանասունութ
79
nioghalvfjerds
յոթանասունինը
80
firs
ութանասուն
81
enogfirs
ութանասունմեկ
82
toogfirs
ութանասուներկու
83
treogfirs
ութանասուներեք
84
fireogfirs
ութանասունչորս
85
femogfirs
ութանասունհինգ
86
seksogfirs
ութանասունվեց
87
syvogfirs
ութանասունյոթ
88
otteogfirs
ութանասունութ
89
niogfirs
ութանասունինը
90
halvfems
իննսուն
91
enoghalvfems
իննսունմեկ
92
tooghalvfems
իննսուներկու
93
treoghalvfems
իննսուներեք
94
fireoghalvfems
իննսունչորս
95
femoghalvfems
իննսունհինգ
96
seksoghalvfems
իննսունվեց
97
syvoghalvfems
իննսունյոթ
98
otteoghalvfems
իննսունութ
99
nioghalvfems
իննսունինը
100
hundrede
հարյուր

Թվերը Դանիերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

դանիերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք դանիերեն թվեր.

Թվերը Դանիերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել դանիերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Դանիերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.