Brojevi na finskom

Brojevi na finskom

Pravopis i izgovor brojeva na finski

Brojevi na finskom

Brojevi na finskom, zauzima veliku većinu našeg svakodnevnog života. Čak i kad razgovarate s drugim ljudima; Moramo ga koristiti u mnogim poljima kao što su telefonski brojevi, novčani iznosi, datumi itd. Važno je imati ispravan naglasak osim poznavanja brojeva. Zato trebamo naučiti brojeve s ispravnim naglaskom.

Da biste na najbrži način naučili finski brojeve, morate vježbati čitajući i slušajući brojeve koje vam nudimo jedan po jedan. Sadržaj možete pratiti i slušati na videu koji smo pripremili tako da brojeve možete lako naučiti. Kao rezultat stalnog slušanja naučit ćete finski brojeve u vrlo kratkom vremenu!

Brojevi na finskom i njihovi izgovori smatraju se jednim od najvažnijih pitanja koja se u početku moraju naučiti za jezični tečaj na finski. Iz tog razloga morate naučiti vrlo dobro kako biste pravilno završili jezično obrazovanje.

Ispod Brojevi na finskom daju se od 1 do 100 za vas. Redovitim praćenjem brojeva svaki dan, lako možete ojačati svoje jezično obrazovanje zahvaljujući videu koji smo pripremili za vas.

0
Nolla
nula
1
yksi
jedan
2
kaksi
dva
3
kolme
tri
4
neljä
četiri
5
viisi
pet
6
kuusi
šest
7
seitsemän
sedam
8
kahdeksan
osam
9
yhdeksän
devet
10
kymmenen
deset
11
yksitoista
jedanaest
12
kaksitoista
dvanaest
13
kolmetoista
trinaest
14
neljätoista
četrnaest
15
viisitoista
petnaest
16
kuusitoista
šesnaest
17
seitsemäntoista
sedamnaest
18
kahdeksantoista
osamnaest
19
yhdeksäntoista
devetnaest
20
kaksikymmentä
dvadeset
21
kaksikymmentäyksi
dvadeset i jedan
22
kaksikymmentäkaksi
dvadeset i dva
23
kaksikymmentäkolme
dvadeset i tri
24
kaksikymmentäneljä
dvadeset i četiri
25
kaksikymmentäviisi
dvadeset i pet
26
kaksikymmentäkuusi
dvadeset i šest
27
kaksikymmentäseitsemän
dvadeset i sedam
28
kaksikymmentäkahdeksan
dvadeset i osam
29
kaksikymmentäyhdeksän
dvadeset i devet
30
kolmekymmentä
trideset
31
kolmekymmentäyksi
trideset i jedan
32
kolmekymmentäkaksi
trideset i dva
33
kolmekymmentäkolme
trideset i tri
34
kolmekymmentäneljä
trideset i četiri
35
kolmekymmentäviisi
trideset i pet
36
kolmekymmentäkuusi
trideset i šest
37
kolmekymmentäseitsemän
trideset i sedam
38
kolmekymmentäkahdeksan
trideset i osam
39
kolmekymmentäyhdeksän
trideset i devet
40
neljäkymmentä
četrdeset
41
neljäkymmentäyksi
četrdeset i jedan
42
neljäkymmentäkaksi
četrdeset i dva
43
neljäkymmentäkolme
četrdeset i tri
44
neljäkymmentäneljä
četrdeset i četiri
45
neljäkymmentäviisi
četrdeset i pet
46
neljäkymmentäkuusi
četrdeset i šest
47
neljäkymmentäseitsemän
četrdeset i sedam
48
neljäkymmentäkahdeksan
četrdeset osam
49
neljäkymmentäyhdeksän
četrdeset i devet
50
viisikymmentä
pedeset
51
viisikymmentäyksi
pedeset i jedan
52
viisikymmentäkaksi
pedeset i dva
53
viisikymmentäkolme
pedeset i tri
54
viisikymmentäneljä
pedeset i četiri
55
viisikymmentäviisi
pedeset i pet
56
viisikymmentäkuusi
pedeset i šest
57
viisikymmentäseitsemän
pedeset i sedam
58
viisikymmentäkahdeksan
pedeset i osam
59
viisikymmentäyhdeksän
pedeset i devet
60
kuusikymmentä
šezdeset
61
kuusikymmentäyksi
šezdeset i jedan
62
kuusikymmentäkaksi
šezdeset i dva
63
kuusikymmentäkolme
šezdeset i tri
64
kuusikymmentäneljä
šezdeset i četiri
65
kuusikymmentäviisi
šezdeset i pet
66
kuusikymmentäkuusi
šezdeset i šest
67
kuusikymmentäseitsemän
šezdeset i sedam
68
kuusikymmentäkahdeksan
šezdeset i osam
69
kuusikymmentäyhdeksän
šezdeset i devet
70
seitsemänkymmentä
sedamdeset
71
seitsemänkymmentäyksi
sedamdeset i jedan
72
seitsemänkymmentäkaksi
sedamdeset i dva
73
seitsemänkymmentäkolme
sedamdeset i tri
74
seitsemänkymmentäneljä
sedamdeset i četiri
75
seitsemänkymmentäviisi
sedamdeset i pet
76
seitsemänkymmentäkuusi
sedamdeset i šest
77
seitsemänkymmentäseitsemän
sedamdeset i sedam
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
sedamdeset i osam
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
sedamdeset i devet
80
kahdeksankymmentä
osamdeset
81
kahdeksankymmentäyksi
osamdeset i jedan
82
kahdeksankymmentäkaksi
osamdeset i dva
83
kahdeksankymmentäkolme
osamdeset i tri
84
kahdeksankymmentäneljä
osamdeset i četiri
85
kahdeksankymmentäviisi
osamdeset i pet
86
kahdeksankymmentäkuusi
osamdeset i šest
87
kahdeksankymmentäseitsemän
osamdeset i sedam
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
osamdeset i osam
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
osamdeset i devet
90
yhdeksänkymmentä
devedeset
91
yhdeksänkymmentäyksi
devedeset i jedan
92
yhdeksänkymmentäkaksi
devedeset i dva
93
yhdeksänkymmentäkolme
devedeset i tri
94
yhdeksänkymmentäneljä
devedeset i četiri
95
yhdeksänkymmentäviisi
devedeset i pet
96
yhdeksänkymmentäkuusi
devedeset i šest
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
devedeset i sedam
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
devedeset i osam
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
devedeset i devet
100
sata
sto