اعداد زبان مجاری

اعداد زبان مجاری

املا و تلفظ اعداد در مجاری

اعداد زبان مجاری

اعداد زبان مجاری ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری مجاری اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما مجاری اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد زبان مجاری و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان مجاری یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد زبان مجاری از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
Nulla
صفر
1
egy
یک
2
kettő
دو
3
három
سه
4
négy
چهار
5
öt
پنج
6
hat
شش
7
hét
هفت
8
nyolc
هشت
9
kilenc
نه
10
tíz
ده
11
tizenegy
یازده
12
tizenkettő
دوازده
13
tizenhárom
سیزده
14
tizennégy
چهارده
15
tizenöt
پانزده
16
tizenhat
شانزده
17
tizenhét
هفده
18
tizennyolc
هجده
19
tizenkilenc
نوزده
20
húsz
بیست
21
huszonegy
بیست و یک
22
huszonkettő
بیست و دو
23
huszonhárom
بیست و سه
24
huszonnégy
بیست و چهار
25
huszonöt
بیست و پنج
26
huszonhat
بیست و شش
27
huszonhét
بیست و هفت
28
huszonnyolc
بیست و هشت
29
huszonkilenc
بیست و نه
30
harminc
سی
31
harmincegy
سی و یک
32
harminckettö
سی و دو
33
harminchárom
سی و سه
34
harmincnégy
سی و چهار
35
harmincöt
سی و پنج
36
harminchat
سی و شش
37
harminchét
سی و هفت
38
harmincnyolc
سی و هشت
39
harminckilenc
سی و نه
40
negyven
چهل
41
negyvenegy
چهل و یک
42
negyvenkettő
چهل و دو
43
negyvenhárom
چهل و سه
44
negyvennégy
چهل و چهار
45
negyvenöt
چهل و پنج
46
negyvenhat
چهل و شش
47
negyvenhét
چهل و هفت
48
negyvennyolc
چهل و هشت
49
negyvenkilenc
چهل و نه
50
ötven
پنجاه
51
ötvenegy
پنجاه و یک
52
ötvenkettő
پنجاه و دو
53
ötvenhárom
پنجاه و سه
54
ötvennégy
پنجاه و چهار
55
ötvenöt
پنجاه و پنج
56
ötvenhat
پنجاه و شش
57
ötvenhét
پنجاه و هفت
58
ötvennyolc
پنجاه و هشت
59
ötvenkilenc
پنجاه و نه
60
hatvan
شصت
61
hatvanegy
شصت و یک
62
hatvankettő
شصت و دو
63
hatvanhárom
شصت و سه
64
hatvannégy
شصت و چهار
65
hatvanöt
شصت و پنج
66
hatvanhat
شصت و شش
67
hatvanhét
شصت و هفت
68
hatvannyolc
شصت و هشت
69
hatvankilenc
شصت و نه
70
hetven
هفتاد
71
hetvenegy
هفتاد و یک
72
hetvenkettő
هفتادودو
73
hetvenhárom
هفتاد و سه
74
hetvennégy
هفتاد و چهار
75
hetvenöt
هفتاد و پنج
76
hetvenhat
هفتاد و شش
77
hetvenhét
هفتاد و هفت
78
hetvennyolc
هفتاد و هشت
79
hetvenkilenc
هفتاد و نه
80
nyolcvan
هشتاد
81
nyolcvanegy
هشتاد و یک
82
nyolcvankettő
هشتاد و دو
83
nyolcvanhárom
هشتاد و سه
84
nyolcvannégy
هشتاد و چهار
85
nyolcvanöt
هشتاد و پنج
86
nyolcvanhat
هشتاد و شش
87
nyolcvanhét
هشتاد و هفت
88
nyolcvannyolc
هشتاد و هشت
89
nyolvankilenc
هشتاد و نه
90
kilencven
نود
91
kilencvenegy
نود و یک
92
kilencvenkettő
نود و دو
93
kilencvenhárom
نود و سه
94
kilencvennégy
نود و چهار
95
kilencvenöt
نود و پنج
96
kilencvenhat
نود و شش
97
kilencvenhét
نود و هفت
98
kilencvennyolc
نود و هشت
99
kilencvenkilenc
نود و نه
100
száz
صد