اعداد زبان عربی

اعداد زبان عربی

املا و تلفظ اعداد در عربی

اعداد زبان عربی
0
صفر
صفر
1
وَاحِد
یک
2
اِثْنَان
دو
3
ثَلَاثَة
سه
4
أَرْبَعَة
چهار
5
خَمْسَة
پنج
6
سِتَّة
شش
7
سَبْعَة
هفت
8
ثَمَانِيَة
هشت
9
تِسْعَة
نه
10
عَشَرَة
ده
11
أَحَدَ عَشَرَ
یازده
12
اِثْنَا عَشَرَ
دوازده
13
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
سیزده
14
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
چهارده
15
خَمْسَةَ عَشَرَ
پانزده
16
سِتَّةَ عَشَرَ
شانزده
17
سَبْعَةَ عَشَرَ
هفده
18
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
هجده
19
تِسْعَةَ عَشَرَ
نوزده
20
عِشْرُونَ
بیست
21
وَاحِد و عِشْرُونَ
بیست و یک
22
اِثْنَان و عِشْرُونَ
بیست و دو
23
ثَلَاثَة و عِشْرُونَ
بیست و سه
24
أَرْبَعَة و عِشْرُونَ
بیست و چهار
25
خَمْسَة و عِشْرُونَ
بیست و پنج
26
سِتَّة و عِشْرُونَ
بیست و شش
27
سَبْعَة و عِشْرُونَ
بیست و هفت
28
ثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
بیست و هشت
29
تِسْعَة و عِشْرُونَ
بیست و نه
30
ثَلَاثُونَ
سی
31
وَاحِد و ثَلَاثُونَ
سی و یک
32
اِثْنَان و ثَلَاثُونَ
سی و دو
33
ثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
سی و سه
34
أَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
سی و چهار
35
خَمْسَة و ثَلَاثُونَ
سی و پنج
36
سِتَّة و ثَلَاثُونَ
سی و شش
37
سَبْعَة و ثَلَاثُونَ
سی و هفت
38
ثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
سی و هشت
39
تِسْعَة و ثَلَاثُونَ
سی و نه
40
أَرْبَعُونَ
چهل
41
وَاحِد و أَرْبَعُونَ
چهل و یک
42
اِثْنَان و أَرْبَعُونَ
چهل و دو
43
ثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
چهل و سه
44
أَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و چهار
45
خَمْسَة و أَرْبَعُونَ
چهل و پنج
46
سِتَّة و أَرْبَعُونَ
چهل و شش
47
سَبْعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و هفت
48
ثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
چهل و هشت
49
تِسْعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و نه
50
خَمْسُونَ
پنجاه
51
وَاحِد و خَمْسُونَ
پنجاه و یک
52
اِثْنَان و خَمْسُونَ
پنجاه و دو
53
ثَلَاثَة و خَمْسُونَ
پنجاه و سه
54
أَرْبَعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و چهار
55
خَمْسَة و خَمْسُونَ
پنجاه و پنج
56
سِتَّة و خَمْسُونَ
پنجاه و شش
57
سَبْعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و هفت
58
ثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
پنجاه و هشت
59
تِسْعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و نه
60
سِتُّونَ
شصت
61
وَاحِد و سِتُّونَ
شصت و یک
62
اِثْنَان و سِتُّونَ
شصت و دو
63
ثَلَاثَة و سِتُّونَ
شصت و سه
64
أَرْبَعَة و سِتُّونَ
شصت و چهار
65
خَمْسَة و سِتُّونَ
شصت و پنج
66
سِتَّة و سِتُّونَ
شصت و شش
67
سَبْعَة و سِتُّونَ
شصت و هفت
68
ثَمَانِيَة و سِتُّونَ
شصت و هشت
69
تِسْعَة و سِتُّونَ
شصت و نه
70
سَبْعُونَ
هفتاد
71
وَاحِد و سَبْعُونَ
هفتاد و یک
72
اِثْنَان و سَبْعُونَ
هفتادودو
73
ثَلَاثَة و سَبْعُونَ
هفتاد و سه
74
أَرْبَعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و چهار
75
خَمْسَة و سَبْعُونَ
هفتاد و پنج
76
سِتَّة و سَبْعُونَ
هفتاد و شش
77
سَبْعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و هفت
78
ثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
هفتاد و هشت
79
تِسْعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و نه
80
ثَمَانُونَ
هشتاد
81
وَاحِد و ثَمَانُونَ
هشتاد و یک
82
اِثْنَان و ثَمَانُونَ
هشتاد و دو
83
ثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و سه
84
أَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و چهار
85
خَمْسَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و پنج
86
سِتَّة و ثَمَانُونَ
هشتاد و شش
87
سَبْعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و هفت
88
ثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و هشت
89
تِسْعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و نه
90
تِسْعُونَ
نود
91
وَاحِد و تِسْعُونَ
نود و یک
92
اِثْنَان و تِسْعُونَ
نود و دو
93
ثَلَاثَة و تِسْعُونَ
نود و سه
94
أَرْبَعَة و تِسْعُونَ
نود و چهار
95
خَمْسَة و تِسْعُونَ
نود و پنج
96
سِتَّة و تِسْعُونَ
نود و شش
97
سَبْعَة و تِسْعُونَ
نود و هفت
98
ثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
نود و هشت
99
تِسْعَة و تِسْعُونَ
نود و نه
100
مِئَة
صد

اعداد زبان عربی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری عربی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما عربی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد زبان عربی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان عربی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد زبان عربی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید