اعداد زبان عربی

اعداد زبان عربی

Spelling and pronunciation of numbers in عربی

اعداد زبان عربی

اعداد زبان عربی, occupies a vast majority of our daily lives. Even when talking to the other people; We need to use it in many fields such as phone numbers, money amounts, dates, etc. It is important to have proper accent besides knowing the numbers. That why we need to learn numbers with correct accent.

In order to learn عربی numbers in the fastest way, you have to practice by reading and listening to the numbers that we offer you one by one. You can also follow and listen to the contents on the video we have prepared so that you can learn the numbers easily. As a result of constant listening, you will learn عربی numbers in a very short time!

اعداد زبان عربی and their pronunciations are considered one of the most important issues that must be learned initially for عربی language training. For this reason, you have to learn very well in order to complete the language education properly.

Below اعداد زبان عربی are given from 1 to 100 for you. By following the numbers regularly every day, you can easily strengthen your language education thanks to the video we have prepared for you.

0
صفر
صفر
1
وَاحِد
یک
2
اِثْنَان
دو
3
ثَلَاثَة
سه
4
أَرْبَعَة
چهار
5
خَمْسَة
پنج
6
سِتَّة
شش
7
سَبْعَة
هفت
8
ثَمَانِيَة
هشت
9
تِسْعَة
نه
10
عَشَرَة
ده
11
أَحَدَ عَشَرَ
یازده
12
اِثْنَا عَشَرَ
دوازده
13
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
سیزده
14
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
چهارده
15
خَمْسَةَ عَشَرَ
پانزده
16
سِتَّةَ عَشَرَ
شانزده
17
سَبْعَةَ عَشَرَ
هفده
18
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
هجده
19
تِسْعَةَ عَشَرَ
نوزده
20
عِشْرُونَ
بیست
21
وَاحِد و عِشْرُونَ
بیست و یک
22
اِثْنَان و عِشْرُونَ
بیست و دو
23
ثَلَاثَة و عِشْرُونَ
بیست و سه
24
أَرْبَعَة و عِشْرُونَ
بیست و چهار
25
خَمْسَة و عِشْرُونَ
بیست و پنج
26
سِتَّة و عِشْرُونَ
بیست و شش
27
سَبْعَة و عِشْرُونَ
بیست و هفت
28
ثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
بیست و هشت
29
تِسْعَة و عِشْرُونَ
بیست و نه
30
ثَلَاثُونَ
سی
31
وَاحِد و ثَلَاثُونَ
سی و یک
32
اِثْنَان و ثَلَاثُونَ
سی و دو
33
ثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
سی و سه
34
أَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
سی و چهار
35
خَمْسَة و ثَلَاثُونَ
سی و پنج
36
سِتَّة و ثَلَاثُونَ
سی و شش
37
سَبْعَة و ثَلَاثُونَ
سی و هفت
38
ثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
سی و هشت
39
تِسْعَة و ثَلَاثُونَ
سی و نه
40
أَرْبَعُونَ
چهل
41
وَاحِد و أَرْبَعُونَ
چهل و یک
42
اِثْنَان و أَرْبَعُونَ
چهل و دو
43
ثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
چهل و سه
44
أَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و چهار
45
خَمْسَة و أَرْبَعُونَ
چهل و پنج
46
سِتَّة و أَرْبَعُونَ
چهل و شش
47
سَبْعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و هفت
48
ثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
چهل و هشت
49
تِسْعَة و أَرْبَعُونَ
چهل و نه
50
خَمْسُونَ
پنجاه
51
وَاحِد و خَمْسُونَ
پنجاه و یک
52
اِثْنَان و خَمْسُونَ
پنجاه و دو
53
ثَلَاثَة و خَمْسُونَ
پنجاه و سه
54
أَرْبَعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و چهار
55
خَمْسَة و خَمْسُونَ
پنجاه و پنج
56
سِتَّة و خَمْسُونَ
پنجاه و شش
57
سَبْعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و هفت
58
ثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
پنجاه و هشت
59
تِسْعَة و خَمْسُونَ
پنجاه و نه
60
سِتُّونَ
شصت
61
وَاحِد و سِتُّونَ
شصت و یک
62
اِثْنَان و سِتُّونَ
شصت و دو
63
ثَلَاثَة و سِتُّونَ
شصت و سه
64
أَرْبَعَة و سِتُّونَ
شصت و چهار
65
خَمْسَة و سِتُّونَ
شصت و پنج
66
سِتَّة و سِتُّونَ
شصت و شش
67
سَبْعَة و سِتُّونَ
شصت و هفت
68
ثَمَانِيَة و سِتُّونَ
شصت و هشت
69
تِسْعَة و سِتُّونَ
شصت و نه
70
سَبْعُونَ
هفتاد
71
وَاحِد و سَبْعُونَ
هفتاد و یک
72
اِثْنَان و سَبْعُونَ
هفتادودو
73
ثَلَاثَة و سَبْعُونَ
هفتاد و سه
74
أَرْبَعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و چهار
75
خَمْسَة و سَبْعُونَ
هفتاد و پنج
76
سِتَّة و سَبْعُونَ
هفتاد و شش
77
سَبْعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و هفت
78
ثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
هفتاد و هشت
79
تِسْعَة و سَبْعُونَ
هفتاد و نه
80
ثَمَانُونَ
هشتاد
81
وَاحِد و ثَمَانُونَ
هشتاد و یک
82
اِثْنَان و ثَمَانُونَ
هشتاد و دو
83
ثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و سه
84
أَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و چهار
85
خَمْسَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و پنج
86
سِتَّة و ثَمَانُونَ
هشتاد و شش
87
سَبْعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و هفت
88
ثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و هشت
89
تِسْعَة و ثَمَانُونَ
هشتاد و نه
90
تِسْعُونَ
نود
91
وَاحِد و تِسْعُونَ
نود و یک
92
اِثْنَان و تِسْعُونَ
نود و دو
93
ثَلَاثَة و تِسْعُونَ
نود و سه
94
أَرْبَعَة و تِسْعُونَ
نود و چهار
95
خَمْسَة و تِسْعُونَ
نود و پنج
96
سِتَّة و تِسْعُونَ
نود و شش
97
سَبْعَة و تِسْعُونَ
نود و هفت
98
ثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
نود و هشت
99
تِسْعَة و تِسْعُونَ
نود و نه
100
مِئَة
صد