اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی

املا و تلفظ اعداد در انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی

اعداد در زبان انگلیسی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری انگلیسی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما انگلیسی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد در زبان انگلیسی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان انگلیسی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد در زبان انگلیسی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
Zero
صفر
1
One
یک
2
Two
دو
3
Three
سه
4
Four
چهار
5
Five
پنج
6
Six
شش
7
Seven
هفت
8
Eight
هشت
9
Nine
نه
10
Ten
ده
11
Eleven
یازده
12
Twelve
دوازده
13
Thirteen
سیزده
14
Fourteen
چهارده
15
Fifteen
پانزده
16
Sixteen
شانزده
17
Seventeen
هفده
18
Eighteen
هجده
19
Nineteen
نوزده
20
Twenty
بیست
21
Twenty one
بیست و یک
22
Twenty two
بیست و دو
23
Twenty three
بیست و سه
24
Twenty four
بیست و چهار
25
Twenty five
بیست و پنج
26
Twenty six
بیست و شش
27
Twenty seven
بیست و هفت
28
Twenty eight
بیست و هشت
29
Twenty nine
بیست و نه
30
Thirty
سی
31
Thirty one
سی و یک
32
Thirty two
سی و دو
33
Thirty three
سی و سه
34
Thirty four
سی و چهار
35
Thirty five
سی و پنج
36
Thirty six
سی و شش
37
Thirty seven
سی و هفت
38
Thirty eight
سی و هشت
39
Thirty nine
سی و نه
40
Forty
چهل
41
Forty one
چهل و یک
42
Forty two
چهل و دو
43
Forty three
چهل و سه
44
Forty four
چهل و چهار
45
Forty five
چهل و پنج
46
Forty six
چهل و شش
47
Forty seven
چهل و هفت
48
Forty eight
چهل و هشت
49
Forty nine
چهل و نه
50
Fifty
پنجاه
51
Fifty one
پنجاه و یک
52
Fifty two
پنجاه و دو
53
Fifty three
پنجاه و سه
54
Fifty four
پنجاه و چهار
55
Fifty five
پنجاه و پنج
56
Fifty six
پنجاه و شش
57
Fifty seven
پنجاه و هفت
58
Fifty eight
پنجاه و هشت
59
Fifty nine
پنجاه و نه
60
Sixty
شصت
61
Sixty one
شصت و یک
62
Sixty two
شصت و دو
63
Sixty three
شصت و سه
64
Sixty four
شصت و چهار
65
Sixty five
شصت و پنج
66
Sixty six
شصت و شش
67
Sixty seven
شصت و هفت
68
Sixty eight
شصت و هشت
69
Sixty nine
شصت و نه
70
Seventy
هفتاد
71
Seventy one
هفتاد و یک
72
Seventy two
هفتادودو
73
Seventy three
هفتاد و سه
74
Seventy four
هفتاد و چهار
75
Seventy five
هفتاد و پنج
76
Seventy six
هفتاد و شش
77
Seventy seven
هفتاد و هفت
78
Seventy eight
هفتاد و هشت
79
Seventy nine
هفتاد و نه
80
Eighty
هشتاد
81
Eighty one
هشتاد و یک
82
Eighty two
هشتاد و دو
83
Eighty three
هشتاد و سه
84
Eighty four
هشتاد و چهار
85
Eighty five
هشتاد و پنج
86
Eighty six
هشتاد و شش
87
Eighty seven
هشتاد و هفت
88
Eighty eight
هشتاد و هشت
89
Eighty nine
هشتاد و نه
90
Ninety
نود
91
Ninety one
نود و یک
92
Ninety two
نود و دو
93
Ninety three
نود و سه
94
Ninety four
نود و چهار
95
Ninety five
نود و پنج
96
Ninety six
نود و شش
97
Ninety seven
نود و هفت
98
Ninety eight
نود و هشت
99
Ninety nine
نود و نه
100
One hundred
صد