اعداد در بلاروس

اعداد در بلاروس

املا و تلفظ اعداد در بلاروسی

اعداد در بلاروس ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری بلاروسی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما بلاروسی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد در بلاروس و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان بلاروسی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد در بلاروس از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
нуль
صفر
1
адзін
یک
2
два
دو
3
тры
سه
4
чатыры
چهار
5
пяць
پنج
6
шэсць
شش
7
сем
هفت
8
восем
هشت
9
дзевяць
نه
10
Дзесяць
ده
11
адзінаццаць
یازده
12
дванаццаць
دوازده
13
трынаццаць
سیزده
14
чатырнаццаць
چهارده
15
пятнаццаць
پانزده
16
шаснаццаць
شانزده
17
семнаццаць
هفده
18
васемнаццаць
هجده
19
дзевятнаццаць
نوزده
20
дваццаць
بیست
21
дваццаць адзін
بیست و یک
22
дваццаць два
بیست و دو
23
дваццаць тры
بیست و سه
24
дваццаць чатыры
بیست و چهار
25
дваццаць пяць
بیست و پنج
26
дваццаць шэсць
بیست و شش
27
дваццаць сем
بیست و هفت
28
дваццаць восем
بیست و هشت
29
дваццаць дзевяць
بیست و نه
30
трыццаць
سی
31
трыццаць адзін
سی و یک
32
трыццаць два
سی و دو
33
трыццаць тры
سی و سه
34
трыццаць чатыры
سی و چهار
35
трыццаць пяць
سی و پنج
36
трыццаць шэсць
سی و شش
37
трыццаць сем
سی و هفت
38
трыццаць восем
سی و هشت
39
трыццаць дзевяць
سی و نه
40
сорак
چهل
41
сорак адзін
چهل و یک
42
сорак два
چهل و دو
43
сорак тры
چهل و سه
44
сорак чатыры
چهل و چهار
45
сорак пяць
چهل و پنج
46
сорак шэсць
چهل و شش
47
сорак сем
چهل و هفت
48
сорак восем
چهل و هشت
49
сорак дзевяць
چهل و نه
50
пяцьдзесят
پنجاه
51
пяцьдзесят адзін
پنجاه و یک
52
пяцьдзесят два
پنجاه و دو
53
пяцьдзесят тры
پنجاه و سه
54
пяцьдзесят чатыры
پنجاه و چهار
55
пяцьдзесят пяць
پنجاه و پنج
56
пяцьдзесят шэсць
پنجاه و شش
57
пяцьдзесят сем
پنجاه و هفت
58
пяцьдзесят восем
پنجاه و هشت
59
пяцьдзесят дзевяць
پنجاه و نه
60
шэсцьдзесят
شصت
61
шэсцьдзесят адзін
شصت و یک
62
шэсцьдзесят два
شصت و دو
63
шэсцьдзесят тры
شصت و سه
64
шэсцьдзесят чатыры
شصت و چهار
65
шэсцьдзесят пяць
شصت و پنج
66
шэсцьдзесят шэсць
شصت و شش
67
шэсцьдзесят сем
شصت و هفت
68
шэсцьдзесят восем
شصت و هشت
69
шэсцьдзесят дзевяць
شصت و نه
70
семдзесят
هفتاد
71
семдзесят адзін
هفتاد و یک
72
семдзесят два
هفتادودو
73
семдзесят тры
هفتاد و سه
74
семдзесят чатыры
هفتاد و چهار
75
семдзесят пяць
هفتاد و پنج
76
семдзесят шэсць
هفتاد و شش
77
семдзесят сем
هفتاد و هفت
78
семдзесят восем
هفتاد و هشت
79
семдзесят дзевяць
هفتاد و نه
80
восемдзесят
هشتاد
81
восемдзесят адзін
هشتاد و یک
82
восемдзесят два
هشتاد و دو
83
восемдзесят тры
هشتاد و سه
84
восемдзесят чатыры
هشتاد و چهار
85
восемдзесят пяць
هشتاد و پنج
86
восемдзесят шэсць
هشتاد و شش
87
восемдзесят сем
هشتاد و هفت
88
восемдзесят восем
هشتاد و هشت
89
восемдзесят дзевяць
هشتاد و نه
90
дзевяноста
نود
91
дзевяноста адзін
نود و یک
92
дзевяноста два
نود و دو
93
дзевяноста тры
نود و سه
94
дзевяноста чатыры
نود و چهار
95
дзевяноста пяць
نود و پنج
96
дзевяноста шэсць
نود و شش
97
дзевяноста сем
نود و هفت
98
дзевяноста восем
نود و هشت
99
дзевяноста дзевяць
نود و نه
100
сто
صد