اعداد به زبان تایلندی

اعداد به زبان تایلندی

املا و تلفظ اعداد در تايلندی

اعداد به زبان تایلندی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری تايلندی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما تايلندی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان تایلندی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان تايلندی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان تایلندی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
ศูนย์
صفر
1
หนึ่ง
یک
2
สอง
دو
3
สาม
سه
4
สี่
چهار
5
ห้า
پنج
6
หก
شش
7
เจ็ด
هفت
8
แปด
هشت
9
เก้า
نه
10
สิบ
ده
11
สิบเอ็ด
یازده
12
สิบสอง
دوازده
13
สิบสาม
سیزده
14
สิบสี่
چهارده
15
สิบห้า
پانزده
16
สิบหก
شانزده
17
สิบเจ็ด
هفده
18
สิบแปด
هجده
19
สิบเก้า
نوزده
20
ยี่สิบ
بیست
21
ยี่สิบเอ็ด
بیست و یک
22
ยี่สิบสอง
بیست و دو
23
ยี่สิบสาม
بیست و سه
24
ยี่สิบสี่
بیست و چهار
25
ยี่สิบห้า
بیست و پنج
26
ยี่สิบหก
بیست و شش
27
ยี่สิบเจ็ด
بیست و هفت
28
ยี่สิบแปด
بیست و هشت
29
ยี่สิบเก้า
بیست و نه
30
สามสิบ
سی
31
สามสิบเอ็ด
سی و یک
32
สามสิบสอง
سی و دو
33
สามสิบสาม
سی و سه
34
สามสิบสี่
سی و چهار
35
สามสิบห้า
سی و پنج
36
สามสิบหก
سی و شش
37
สามสิบเจ็ด
سی و هفت
38
สามสิบแปด
سی و هشت
39
สามสิบเก้า
سی و نه
40
สี่สิบ
چهل
41
สี่สิบเอ็ด
چهل و یک
42
สี่สิบสอง
چهل و دو
43
สี่สิบสาม
چهل و سه
44
สี่สิบสี่
چهل و چهار
45
สี่สิบห้า
چهل و پنج
46
สี่สิบหก
چهل و شش
47
สี่สิบเจ็ด
چهل و هفت
48
สี่สิบแปด
چهل و هشت
49
สี่สิบเก้า
چهل و نه
50
ห้าสิบ
پنجاه
51
ห้าสิบเอ็ด
پنجاه و یک
52
ห้าสิบสอง
پنجاه و دو
53
ห้าสิบสาม
پنجاه و سه
54
ห้าสิบสี่
پنجاه و چهار
55
ห้าสิบห้า
پنجاه و پنج
56
ห้าสิบหก
پنجاه و شش
57
ห้าสิบเจ็ด
پنجاه و هفت
58
ห้าสิบแปด
پنجاه و هشت
59
ห้าสิบเก้า
پنجاه و نه
60
หกสิบ
شصت
61
หกสิบเอ็ด
شصت و یک
62
หกสิบสอง
شصت و دو
63
หกสิบสาม
شصت و سه
64
หกสิบสี่
شصت و چهار
65
หกสิบห้า
شصت و پنج
66
หกสิบหก
شصت و شش
67
หกสิบเจ็ด
شصت و هفت
68
หกสิบแปด
شصت و هشت
69
หกสิบเก้า
شصت و نه
70
เจ็ดสิบ
هفتاد
71
เจ็ดสิบเอ็ด
هفتاد و یک
72
เจ็ดสิบสอง
هفتادودو
73
เจ็ดสิบสาม
هفتاد و سه
74
เจ็ดสิบสี่
هفتاد و چهار
75
เจ็ดสิบห้า
هفتاد و پنج
76
เจ็ดสิบหก
هفتاد و شش
77
เจ็ดสิบเจ็ด
هفتاد و هفت
78
เจ็ดสิบแปด
هفتاد و هشت
79
เจ็ดสิบเก้า
هفتاد و نه
80
แปดสิบ
هشتاد
81
แปดสิบเอ็ด
هشتاد و یک
82
แปดสิบสอง
هشتاد و دو
83
แปดสิบสาม
هشتاد و سه
84
แปดสิบสี่
هشتاد و چهار
85
แปดสิบห้า
هشتاد و پنج
86
แปดสิบหก
هشتاد و شش
87
แปดสิบเจ็ด
هشتاد و هفت
88
แปดสิบแปด
هشتاد و هشت
89
แปดสิบเก้า
هشتاد و نه
90
เก้าสิบ
نود
91
เก้าสิบเอ็ด
نود و یک
92
เก้าสิบสอง
نود و دو
93
เก้าสิบสาม
نود و سه
94
เก้าสิบสี่
نود و چهار
95
เก้าสิบห้า
نود و پنج
96
เก้าสิบหก
نود و شش
97
เก้าสิบเจ็ด
نود و هفت
98
เก้าสิบแปด
نود و هشت
99
เก้าสิบเก้า
نود و نه
100
หนึ่งร้อย
صد