اعداد به زبان ارمنی

اعداد به زبان ارمنی

املا و تلفظ اعداد در ارمنی

اعداد به زبان ارمنی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری ارمنی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما ارمنی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان ارمنی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان ارمنی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان ارمنی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
զէրօ
صفر
1
մեկ
یک
2
երկու
دو
3
երեք
سه
4
չորս
چهار
5
հինգ
پنج
6
վեց
شش
7
յոթ
هفت
8
ութ
هشت
9
ինը
نه
10
տաս
ده
11
տասնմեկ
یازده
12
տասներկու
دوازده
13
տասներեք
سیزده
14
տասնչորս
چهارده
15
տասնհինգ
پانزده
16
տասնվեց
شانزده
17
տասնյոթ
هفده
18
տասնութ
هجده
19
տասնինը
نوزده
20
քսան
بیست
21
քսանմեկ
بیست و یک
22
քսաներկու
بیست و دو
23
քսաներեք
بیست و سه
24
քսանչորս
بیست و چهار
25
քսանհինգ
بیست و پنج
26
քսանվեց
بیست و شش
27
քսանյոթ
بیست و هفت
28
քսանութ
بیست و هشت
29
քսանինը
بیست و نه
30
երեսուն
سی
31
երեսունմեկ
سی و یک
32
երեսուներեք
سی و دو
33
երեսուներեք
سی و سه
34
երեսունչորս
سی و چهار
35
երեսունհինգ
سی و پنج
36
երեսունվեց
سی و شش
37
երեսունյոթ
سی و هفت
38
երեսունութ
سی و هشت
39
երեսունինը
سی و نه
40
քառասուն
چهل
41
քառասունմեկ
چهل و یک
42
քառասուներկու
چهل و دو
43
քառասուներեք
چهل و سه
44
քառասունչորս
چهل و چهار
45
քառասունհինգ
چهل و پنج
46
քառասունվեց
چهل و شش
47
քառասունյոթ
چهل و هفت
48
քառասունութ
چهل و هشت
49
քառասունինը
چهل و نه
50
հիսուն
پنجاه
51
հիսունմեկ
پنجاه و یک
52
հիսուներկու
پنجاه و دو
53
հիսուներեք
پنجاه و سه
54
հիսունչորս
پنجاه و چهار
55
հիսունհինգ
پنجاه و پنج
56
հիսունվեց
پنجاه و شش
57
հիսունյոթ
پنجاه و هفت
58
հիսունութ
پنجاه و هشت
59
հիսունինը
پنجاه و نه
60
վաթսուն
شصت
61
վաթսունմեկ
شصت و یک
62
Վաթսուն
شصت و دو
63
վաթսուներեք
شصت و سه
64
վաթսունչորս
شصت و چهار
65
վաթսունհինգ
شصت و پنج
66
վաթսունվեց
شصت و شش
67
վաթսունյոթ
شصت و هفت
68
վաթսունութ
شصت و هشت
69
վաթսունինը
شصت و نه
70
յոթանասուն
هفتاد
71
յոթանասունմեկ
هفتاد و یک
72
յոթանասուներկու
هفتادودو
73
յոթանասուներեք
هفتاد و سه
74
յոթանասունչորս
هفتاد و چهار
75
յոթանասունհինգ
هفتاد و پنج
76
յոթանասունվեց
هفتاد و شش
77
յոթանասունյոթ
هفتاد و هفت
78
յոթանասունութ
هفتاد و هشت
79
յոթանասունինը
هفتاد و نه
80
ութանասուն
هشتاد
81
ութանասունմեկ
هشتاد و یک
82
ութանասուներկու
هشتاد و دو
83
ութանասուներեք
هشتاد و سه
84
ութանասունչորս
هشتاد و چهار
85
ութանասունհինգ
هشتاد و پنج
86
ութանասունվեց
هشتاد و شش
87
ութանասունյոթ
هشتاد و هفت
88
ութանասունութ
هشتاد و هشت
89
ութանասունինը
هشتاد و نه
90
իննսուն
نود
91
իննսունմեկ
نود و یک
92
իննսուներկու
نود و دو
93
իննսուներեք
نود و سه
94
իննսունչորս
نود و چهار
95
իննսունհինգ
نود و پنج
96
իննսունվեց
نود و شش
97
իննսունյոթ
نود و هفت
98
իննսունութ
نود و هشت
99
իննսունինը
نود و نه
100
հարյուր
صد