اعداد به زبان ایرلندی

اعداد به زبان ایرلندی

املا و تلفظ اعداد در ایرلندی

اعداد به زبان ایرلندی ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری ایرلندی اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما ایرلندی اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان ایرلندی و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان ایرلندی یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان ایرلندی از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
naid
صفر
1
a haon
یک
2
a dó
دو
3
a trí
سه
4
a ceathair
چهار
5
a cúig
پنج
6
a sé
شش
7
a seacht
هفت
8
a hocht
هشت
9
a naoi
نه
10
a deich
ده
11
a haon déag
یازده
12
a dó dhéag
دوازده
13
a trí déag
سیزده
14
a ceathair déag
چهارده
15
a cúig déag
پانزده
16
a sé déag
شانزده
17
a seacht déag
هفده
18
a hocht déag
هجده
19
a naoi déag
نوزده
20
fiche
بیست
21
fiche a haon
بیست و یک
22
fiche a dó
بیست و دو
23
fiche a trí
بیست و سه
24
fiche a ceathair
بیست و چهار
25
fiche a cúig
بیست و پنج
26
fiche a sé
بیست و شش
27
fiche a seacht
بیست و هفت
28
fiche a hocht
بیست و هشت
29
fiche a naoi
بیست و نه
30
tríocha
سی
31
tríocha a haon
سی و یک
32
tríocha a dó
سی و دو
33
tríocha a trí
سی و سه
34
tríocha a ceathair
سی و چهار
35
tríocha a cúig
سی و پنج
36
tríocha a sé
سی و شش
37
tríocha a seacht
سی و هفت
38
tríocha a hocht
سی و هشت
39
tríocha a naoi
سی و نه
40
daichead
چهل
41
daichead a haon
چهل و یک
42
daichead a dó
چهل و دو
43
daichead a trí
چهل و سه
44
daichead a ceathair
چهل و چهار
45
daichead a cúig
چهل و پنج
46
daichead a sé
چهل و شش
47
daichead a seacht
چهل و هفت
48
daichead a hocht
چهل و هشت
49
daichead a naoi
چهل و نه
50
caoga
پنجاه
51
caoga a haon
پنجاه و یک
52
caoga a dó
پنجاه و دو
53
caoga a trí
پنجاه و سه
54
caoga a ceathair
پنجاه و چهار
55
caoga a cúig
پنجاه و پنج
56
caoga a sé
پنجاه و شش
57
caoga a seacht
پنجاه و هفت
58
caoga a hocht
پنجاه و هشت
59
caoga a naoi
پنجاه و نه
60
seasca
شصت
61
seasca a haon
شصت و یک
62
seasca a dó
شصت و دو
63
seasca a trí
شصت و سه
64
seasca a ceathair
شصت و چهار
65
seasca a cúig
شصت و پنج
66
seasca a sé
شصت و شش
67
seasca a seacht
شصت و هفت
68
seasca a hocht
شصت و هشت
69
seasca a naoi
شصت و نه
70
seachtó
هفتاد
71
seachtó a haon
هفتاد و یک
72
seachtó a dó
هفتادودو
73
seachtó a trí
هفتاد و سه
74
seachtó a ceathair
هفتاد و چهار
75
seachtó a cúig
هفتاد و پنج
76
seachtó a sé
هفتاد و شش
77
seachtó a seacht
هفتاد و هفت
78
seachtó a hocht
هفتاد و هشت
79
seachtó a naoi
هفتاد و نه
80
ochtó
هشتاد
81
ochtó a haon
هشتاد و یک
82
ochtó a dó
هشتاد و دو
83
ochtó a trí
هشتاد و سه
84
ochtó a ceathair
هشتاد و چهار
85
ochtó a cúig
هشتاد و پنج
86
ochtó a sé
هشتاد و شش
87
ochtó a seacht
هشتاد و هفت
88
ochtó a hocht
هشتاد و هشت
89
ochtó a naoi
هشتاد و نه
90
nócha
نود
91
nócha a haon
نود و یک
92
nócha a dó
نود و دو
93
nócha a trí
نود و سه
94
nócha a ceathair
نود و چهار
95
nócha a cúig
نود و پنج
96
nócha a sé
نود و شش
97
nócha a seacht
نود و هفت
98
nócha a hocht
نود و هشت
99
nócha a naoi
نود و نه
100
céad
صد