اعداد به زبان بلغاری

اعداد به زبان بلغاری

املا و تلفظ اعداد در بلغاری

اعداد به زبان بلغاری ، اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره ما را اشغال می کند. حتی هنگام صحبت با افراد دیگر. ما باید از آن در بسیاری از زمینه ها مانند شماره تلفن ، مقدار پول ، تاریخ و غیره استفاده کنیم. علاوه بر دانستن شماره ها ، داشتن لهجه مناسب نیز مهم است. به همین دلیل ما باید اعداد را با لهجه صحیح یاد بگیریم.

به منظور یادگیری بلغاری اعداد به سریع ترین روش ، شما باید با خواندن و گوش دادن به اعدادی که ما یکی یکی به شما ارائه می دهیم تمرین کنید. همچنین می توانید محتوای ویدئویی را که آماده کرده ایم دنبال کرده و گوش دهید تا بتوانید به راحتی اعداد را یاد بگیرید. در نتیجه گوش دادن مداوم ، شما بلغاری اعداد را در مدت زمان بسیار کمی یاد خواهید گرفت!

اعداد به زبان بلغاری و تلفظ آنها یکی از مهمترین مواردی است که باید در ابتدا برای آموزش زبان بلغاری یاد گرفته شود. به همین دلیل ، برای اینکه بتوانید آموزش زبان را به درستی انجام دهید ، باید خیلی خوب یاد بگیرید.

در زیر اعداد به زبان بلغاری از 1 تا 100 برای شما آورده شده است. با دنبال کردن مرتب اعداد هر روز ، به لطف ویدیویی که برای شما آماده کرده ایم می توانید به راحتی آموزش زبان خود را تقویت کنید

0
нула
صفر
1
едно
یک
2
две
دو
3
три
سه
4
четири
چهار
5
пет
پنج
6
шест
شش
7
седем
هفت
8
осем
هشت
9
девет
نه
10
десет
ده
11
единайсет
یازده
12
дванайсет
دوازده
13
тринайсет
سیزده
14
четиринайсет
چهارده
15
петнайсет
پانزده
16
шестнайсет
شانزده
17
седемнайсет
هفده
18
осемнайсет
هجده
19
деветнайсет
نوزده
20
двайсет
بیست
21
двайсет и едно
بیست و یک
22
двайсет и две
بیست و دو
23
двайсет и три
بیست و سه
24
двайсет и четири
بیست و چهار
25
двайсет и пет
بیست و پنج
26
двайсет и шест
بیست و شش
27
двайсет и седем
بیست و هفت
28
двайсет и осем
بیست و هشت
29
двайсет и девет
بیست و نه
30
трийсет
سی
31
трийсет и едно
سی و یک
32
трийсет и две
سی و دو
33
трийсет и три
سی و سه
34
трийсет и четири
سی و چهار
35
трийсет и пет
سی و پنج
36
трийсет и шест
سی و شش
37
трийсет и седем
سی و هفت
38
трийсет и осем
سی و هشت
39
трийсет и девет
سی و نه
40
четирийсет
چهل
41
четирийсет и едно
چهل و یک
42
четирийсет и две
چهل و دو
43
четирийсет и три
چهل و سه
44
четирийсет и четири
چهل و چهار
45
четирийсет и пет
چهل و پنج
46
четирийсет и шест
چهل و شش
47
четирийсет и седем
چهل و هفت
48
четирийсет и осем
چهل و هشت
49
четирийсет и девет
چهل و نه
50
петдесет
پنجاه
51
петдесет и едно
پنجاه و یک
52
петдесет и две
پنجاه و دو
53
петдесет и три
پنجاه و سه
54
петдесет и четири
پنجاه و چهار
55
петдесет и пет
پنجاه و پنج
56
петдесет и шест
پنجاه و شش
57
петдесет и седем
پنجاه و هفت
58
петдесет и осем
پنجاه و هشت
59
петдесет и девет
پنجاه و نه
60
шейсет
شصت
61
шейсет и едно
شصت و یک
62
шейсет и две
شصت و دو
63
шейсет и три
شصت و سه
64
шейсет и четири
شصت و چهار
65
шейсет и пет
شصت و پنج
66
шейсет и шест
شصت و شش
67
шейсет и седем
شصت و هفت
68
шейсет и осем
شصت و هشت
69
шейсет и девет
شصت و نه
70
седемдесет
هفتاد
71
седемдесет и едно
هفتاد و یک
72
седемдесет и две
هفتادودو
73
седемдесет и три
هفتاد و سه
74
седемдесет и четири
هفتاد و چهار
75
седемдесет и пет
هفتاد و پنج
76
седемдесет и шест
هفتاد و شش
77
седемдесет и седем
هفتاد و هفت
78
седемдесет и осем
هفتاد و هشت
79
седемдесет и девет
هفتاد و نه
80
осемдесет
هشتاد
81
осемдесет и едно
هشتاد و یک
82
осемдесет и две
هشتاد و دو
83
осемдесет и три
هشتاد و سه
84
осемдесет и четири
هشتاد و چهار
85
осемдесет и пет
هشتاد و پنج
86
осемдесет и шест
هشتاد و شش
87
осемдесет и седем
هشتاد و هفت
88
осемдесет и осем
هشتاد و هشت
89
осемдесет и девет
هشتاد و نه
90
деветдесет
نود
91
деветдесет и едно
نود و یک
92
деветдесет и две
نود و دو
93
деветдесет и три
نود و سه
94
деветдесет и четири
نود و چهار
95
деветдесет и пет
نود و پنج
96
деветдесет и шест
نود و شش
97
деветдесет и седем
نود و هفت
98
деветдесет и осем
نود و هشت
99
деветдесет и девет
نود و نه
100
сто
صد