Norská čísla

Norská čísla

Pravopis a výslovnost čísel v norština

Norská čísla
0
null
nula
1
én
jedna
2
to
dvě
3
tre
tři
4
fire
čtyři
5
fem
pět
6
seks
šest
7
sju
sedm
8
åtte
osm
9
ni
devět
10
ti
deset
11
elleve
jedenáct
12
tolv
dvanáct
13
tretten
třináct
14
fjorten
čtrnáct
15
femten
patnáct
16
seksten
šestnáct
17
sytten
sedmnáct
18
atten
osmnáct
19
nitten
devatenáct
20
tjue
dvacet
21
tjueén / én og tyve
dvacet jedna
22
tjueto
dvacet dva
23
tjuetre
dvacet tři
24
tjuefire
dvacet čtyři
25
tjuefem
dvacet pět
26
tjueseks
dvacet šest
27
tjuesju
dvacet sedm
28
tjueåtte
dvacet osm
29
tjueni
dvacet devět
30
tretti
třicet
31
trettien
třicet jedna
32
trettito
třicet dva
33
trettitre
třicet tři
34
trettifire
třicet čtyři
35
trettifem
třicet pět
36
trettiseks
třicet šest
37
trettisju
třicet sedm
38
trettiåtte
třicet osm
39
trettini
třicet devět
40
førti
čtyřicet
41
førtien
čtyřicet jedna
42
førtito
čtyřicet dva
43
førtitre
čtyřicet tři
44
førtifire
čtyřicet čtyři
45
førtifem
čtyřicet pět
46
førtiseks
čtyřicet šest
47
førtisju
čtyřicet sedm
48
førtiåtte
čtyřicet osm
49
førtini / ni og førti
čtyřicet devět
50
femti
padesát
51
femtién / en og femti
padesát jedna
52
femtito
padesát dva
53
femtitre
padesát tři
54
femtifire
padesát čtyři
55
femtifem
padesát pět
56
femtiseks
padesát šest
57
femtisju
padesát sedm
58
femtiåtte
padesát osm
59
femtini
padesát devět
60
seksti
šedesát
61
sekstien
šedesát jedna
62
sekstito
šedesát dva
63
sekstitre
šedesát tři
64
sekstifire
šedesát čtyři
65
sekstifem
šedesát pět
66
sekstiseks
šedesát šest
67
sekstisju
šedesát sedm
68
sekstiåtte
šedesát osm
69
sekstini
šedesát devět
70
sytti
sedmdesát
71
syttien
sedmdesát jedna
72
syttito
sedmdesát dva
73
syttitre
sedmdesát tři
74
syttifire
sedmdesát čtyři
75
syttifem
sedmdesát pět
76
syttiseks
sedmdesát šest
77
syttisju
sedmdesát sedm
78
syttiåtte
sedmdesát osm
79
syttini
sedmdesát devět
80
åtti
osmdesát
81
åttien
osmdesát jedna
82
åttito
osmdesát dva
83
åttitre
osmdesát tři
84
åttifire
osmdesát čtyři
85
åttifem
osmdesát pět
86
åttiseks
osmdesát šest
87
åttisju
osmdesát sedm
88
åttiåtte
osmdesát osm
89
åttini
osmdesát devět
90
nitti
devadesát
91
nittien
devadesát jedna
92
nittito
devadesát dva
93
nittitre
devadesát tři
94
nittifire
devadesát čtyři
95
nittifem
devadesát pět
96
nittiseks
devadesát šest
97
nittisju / syv og nitti
devadesát sedm
98
nittiåtte
devadesát osm
99
nittini / ni og nitti
devadesát devět
100
hundre
sto

Norská čísla, zabírá drtivou většinu našeho každodenního života. I když mluvíte s ostatními lidmi; Potřebujeme jej použít v mnoha oblastech, jako jsou telefonní čísla, částky peněz, data atd. Kromě znalosti čísel je důležité mít pořádný přízvuk. Proto se musíme naučit čísla se správným přízvukem.

Chcete-li se norština čísel naučit co nejrychleji, musíte si procvičovat čtení a poslech čísel, která vám postupně nabízíme. Můžete také sledovat a poslouchat obsah videa, které jsme připravili, abyste se mohli snadno naučit čísla. Díky neustálému poslechu se norština čísel naučíte ve velmi krátké době!

Norská čísla a jejich výslovnosti jsou považovány za jeden z nejdůležitějších problémů, které je třeba si nejprve osvojit pro jazykové školení norština. Z tohoto důvodu se musíte velmi dobře učit, abyste správně absolvovali jazykové vzdělávání.

Níže Norská čísla jsou uvedeny od 1 do 100 za vás. Pravidelným sledováním čísel každý den můžete snadno posílit své jazykové vzdělání díky videu, které jsme pro vás připravili.