Albánská čísla

Albánská čísla

Pravopis a výslovnost čísel v albánština

0
zero
nula
1
njё
jedna
2
dy
dvě
3
tre
tři
4
katёr
čtyři
5
pesё
pět
6
gjashtё
šest
7
shtatё
sedm
8
tetё
osm
9
nёntё
devět
10
dhjetё
deset
11
njёmbёdhjetё
jedenáct
12
dymbёdhjetё
dvanáct
13
trembёdhjetё
třináct
14
katёrmbёdhjetё
čtrnáct
15
pesёmbёdhjetё
patnáct
16
gjashtёmbёdhjetё
šestnáct
17
shtatёmbёdhjetё
sedmnáct
18
tetёmbёdhjetё
osmnáct
19
nёntёmbёdhjetё
devatenáct
20
njёzet
dvacet
21
njёzetenjё
dvacet jedna
22
njёzetedy
dvacet dva
23
njёzetetre
dvacet tři
24
njёzetekatёr
dvacet čtyři
25
njёzetepesё
dvacet pět
26
njёzetegjashtё
dvacet šest
27
njёzeteshtatё
dvacet sedm
28
njёzetetetё
dvacet osm
29
njёzetenёntё
dvacet devět
30
tridhjetё
třicet
31
tridhjetёenjё
třicet jedna
32
tridhjetёedy
třicet dva
33
tridhjetёetre
třicet tři
34
tridhjetёekatёr
třicet čtyři
35
tridhjetёepesё
třicet pět
36
tridhjetёegjashtё
třicet šest
37
tridhjetёeshtatё
třicet sedm
38
tridhjetёetetё
třicet osm
39
tridhjetёenёntё
třicet devět
40
dyzet
čtyřicet
41
dyzetenjё
čtyřicet jedna
42
dyzetёedy
čtyřicet dva
43
dyzetёetre
čtyřicet tři
44
dyzetёekatёr
čtyřicet čtyři
45
dyzetёepesё
čtyřicet pět
46
dyzetёegjashtё
čtyřicet šest
47
dyzetёeshtatё
čtyřicet sedm
48
dyzetёetetё
čtyřicet osm
49
dyzetёenёntё
čtyřicet devět
50
pesёdhjetё
padesát
51
pesёdhjetёenjё
padesát jedna
52
pesёdhjetёedy
padesát dva
53
pesёdhjetёetre
padesát tři
54
pesёdhjetёekatёr
padesát čtyři
55
pesёdhjetёepesё
padesát pět
56
pesёdhjetёegjashtё
padesát šest
57
pesёdhjetёeshtatё
padesát sedm
58
pesёdhjetёetetё
padesát osm
59
pesёdhjetёenёntё
padesát devět
60
gjashtёdhjetё
šedesát
61
gjashtёdhjetёenjё
šedesát jedna
62
gjashtёdhjetёedy
šedesát dva
63
gjashtёdhjetёetre
šedesát tři
64
gjashtёdhjetёekatёr
šedesát čtyři
65
gjashtёdhjetёepesё
šedesát pět
66
gjashtёdhjetёegjashtё
šedesát šest
67
gjashtёdhjetёeshtatё
šedesát sedm
68
gjashtёdhjetёetetё
šedesát osm
69
gjashtёdhjetёenёntё
šedesát devět
70
shtatёdhjetё
sedmdesát
71
shtatёdhjetёenjё
sedmdesát jedna
72
shtatёdhjetёedy
sedmdesát dva
73
shtatёdhjetёetre
sedmdesát tři
74
shtatёdhjetёekatёr
sedmdesát čtyři
75
shtatёdhjetёepesё
sedmdesát pět
76
shtatёdhjetёegjashtё
sedmdesát šest
77
shtatёdhjetёeshtatё
sedmdesát sedm
78
shtatёdhjetёetetё
sedmdesát osm
79
shtatёdhjetёenёntё
sedmdesát devět
80
tetёdhjetё
osmdesát
81
tetёdhjetёenjё
osmdesát jedna
82
tetёdhjetёedy
osmdesát dva
83
tetёdhjetёetre
osmdesát tři
84
tetёdhjetёekatёr
osmdesát čtyři
85
tetёdhjetёepesё
osmdesát pět
86
tetёdhjetёegjashtё
osmdesát šest
87
tetёdhjetёeshtatё
osmdesát sedm
88
tetёdhjetёetetё
osmdesát osm
89
tetёdhjetёenёntё
osmdesát devět
90
nёntёdhjetё
devadesát
91
nёntёdhjetёenjё
devadesát jedna
92
nёntёdhjetёedy
devadesát dva
93
nёntёdhjetёetre
devadesát tři
94
nёntёdhjetёekatёr
devadesát čtyři
95
nёntёdhjetёepesё
devadesát pět
96
nёntёdhjetёegjashtё
devadesát šest
97
nёntёdhjetёeshtatё
devadesát sedm
98
nёntёdhjetёetetё
devadesát osm
99
nёntёdhjetёenёntё
devadesát devět
100
njёqind
sto

Albánská čísla, zabírá drtivou většinu našeho každodenního života. I když mluvíte s ostatními lidmi; Potřebujeme jej použít v mnoha oblastech, jako jsou telefonní čísla, částky peněz, data atd. Kromě znalosti čísel je důležité mít pořádný přízvuk. Proto se musíme naučit čísla se správným přízvukem.

Chcete-li se albánština čísel naučit co nejrychleji, musíte si procvičovat čtení a poslech čísel, která vám postupně nabízíme. Můžete také sledovat a poslouchat obsah videa, které jsme připravili, abyste se mohli snadno naučit čísla. Díky neustálému poslechu se albánština čísel naučíte ve velmi krátké době!

Albánská čísla a jejich výslovnosti jsou považovány za jeden z nejdůležitějších problémů, které je třeba si nejprve osvojit pro jazykové školení albánština. Z tohoto důvodu se musíte velmi dobře učit, abyste správně absolvovali jazykové vzdělávání.

Níže Albánská čísla jsou uvedeny od 1 do 100 za vás. Pravidelným sledováním čísel každý den můžete snadno posílit své jazykové vzdělání díky videu, které jsme pro vás připravili.