Nombres en eslovè

Nombres en eslovè

Ortografia i pronunciació dels números en eslovè

0
Nič
zero
1
Ena
u
2
Dve
dos
3
Tri
tres
4
štiri
quatre
5
Pet
cinc
6
šest
sis
7
Sedem
set
8
Osem
vuit
9
Devet
nou
10
Deset
deu
11
Enajst
onze
12
Dvanajst
dotze
13
Trinajst
tretze
14
štirinajst
catorze
15
Petnajst
quinze
16
šestnajst
setze
17
Sedemnajst
disset
18
Osemnajst
divuit
19
Devetnajst
dinou
20
Dvajset
vint
21
Enaindvajset
vint-i-u
22
Dvaindvajset
vint-i-dos
23
Triindvajset
vint-i-tres
24
štiriindvajset
vint-i-quatre
25
Petindvajset
vint-i-cinc
26
šestindvajset
vint-i-sis
27
Sedemindvajset
vint-i-set
28
Osemindvajset
vint-i-vuit
29
Devetindvajset
vint-i-nou
30
Trideset
trenta
31
Enaintrideset
trenta-u
32
Dváintrídeset
trenta-dos
33
Tríintrídeset
trenta-tres
34
štíriintrídeset
trenta-quatre
35
Pétintrídeset
trenta-cinc
36
šéstintrídeset
trenta-sis
37
Sédemintrídeset
trenta-set
38
ósemintrídeset
trenta-vuit
39
Devétintrídeset
trenta-nou
40
štirideset
quaranta
41
ênainštírideset
quaranta-u
42
dváinštírideset
quaranta-dos
43
Tríinštírideset
quaranta-tres
44
štíriinštírideset
quaranta-quatre
45
Pétinštírideset
quaranta-cinc
46
šéstinštírideset
quaranta-sis
47
Sédeminštírideset
quaranta-set
48
óseminštírideset
quaranta-vuit
49
Devétinštírideset
quaranta-nou
50
Pétdeset
cinquanta
51
ênainpétdeset
cinquanta-u
52
Dváinpétdeset
cinquanta-dos
53
Tríinpétdeset
cinquanta-tres
54
štíriinpétdeset
cinquanta-quatre
55
Pétinpétdeset
cinquanta-cinc
56
šéstinpétdeset
cinquanta-sis
57
sédeminpétdeset
cinquanta-set
58
óseminpétdeset
cinquanta-vuit
59
devétinpétdeset
cinquanta-nou
60
šéstdeset
seixanta
61
ênainšéstdeset
seixanta-u
62
dváinšéstdeset
seixanta-dos
63
tríinšéstdeset
seixanta-tres
64
štíriinšéstdeset
seixanta-quatre
65
pétinšéstdeset
seixanta-cinc
66
šéstinšéstdeset
seixanta-sis
67
sédeminšéstdeset
seixanta-set
68
óseminšéstdeset
seixanta-vuit
69
devétinšéstdeset
seixanta-nou
70
Sédemdeset
setanta
71
ênainsédemdeset
setanta
72
dváinsédemdeset
setanta-dos
73
tríinsédemdeset
setanta-tres
74
štíriinsédemdeset
setanta-quatre
75
pétinsédemdeset
setanta-cinc
76
šéstinsédemdeset
setanta-sis
77
sédeminsédemdeset
setanta-set
78
óseminsédemdeset
setanta-vuit
79
devétinsédemdeset
setanta-nou
80
ósemdeset
vuitanta
81
ênainósemdeset
vuitanta-u
82
dváinósemdeset
vuitanta-dos
83
tríinósemdeset
vuitanta-tres
84
štíriinósemdeset
vuitanta-quatre
85
pétinósemdeset
vuitanta-cinc
86
šéstinósemdeset
vuitanta-sis
87
sédeminósemdeset
vuitanta-set
88
óseminósemdeset
vuitanta-vuit
89
devétinósemdeset
vuitanta-nou
90
devétdeset
noranta
91
ênaindevétdeset
noranta-u
92
dváindevétdeset
noranta-dos
93
tríindevétdeset
noranta-tres
94
štíriindevétdeset
noranta-quatre
95
pétindevétdeset
noranta-cinc
96
šéstindevétdeset
noranta-sis
97
sédemindevétdeset
noranta-set
98
ósemindevétdeset
noranta-vuit
99
devétindevétdeset
noranta-nou
100
Stó
per cent

Nombres en eslovè, ocupa la gran majoria de la nostra vida diària. Fins i tot quan parlem amb les altres persones; L’hem d’utilitzar en molts camps com ara números de telèfon, quantitats de diners, dates, etc. És important tenir l’accent adequat a més de conèixer els números. Per això, hem d'aprendre els números amb l'accent correcte.

Per aprendre eslovè números de la manera més ràpida, heu de practicar llegint i escoltant els números que us oferim un a un. També podeu seguir i escoltar els continguts del vídeo que hem preparat perquè pugueu aprendre els números fàcilment. Com a resultat d'una escolta constant, aprendreu eslovè números en molt poc temps!

Nombres en eslovè i les seves pronunciacions es consideren un dels temes més importants que cal aprendre inicialment per a la formació en eslovè. Per aquest motiu, heu d’aprendre molt bé per completar l’educació lingüística correctament.

A sota de Nombres en eslovè es mostren de l'1 al 100 per a vosaltres. Seguint els números regularment cada dia, podeu enfortir fàcilment la vostra educació lingüística gràcies al vídeo que us hem preparat.