Brojevi na hindiju

Brojevi na hindiju

Pravopis i izgovor brojeva na hindski

Brojevi na hindiju

Brojevi na hindiju, zauzima veliku većinu našeg svakodnevnog života. Čak i kada razgovarate s drugim ljudima; Moramo ga koristiti u mnogim poljima kao što su brojevi telefona, novčani iznosi, datumi itd. Važno je imati ispravan naglasak osim poznavanja brojeva. Zato trebamo naučiti brojeve s ispravnim naglaskom.

Da biste na najbrži način naučili hindski brojeve, morate vježbati čitajući i slušajući brojeve koje vam nudimo jedan po jedan. Sadržaj možete pratiti i preslušati na videu koji smo pripremili tako da brojeve možete lako naučiti. Kao rezultat stalnog slušanja naučit ćete hindski brojeve u vrlo kratkom vremenu!

Brojevi na hindiju i njihovi izgovori smatraju se jednim od najvažnijih pitanja koja se moraju naučiti u početku za hindski jezičnu obuku. Iz tog razloga morate jako dobro naučiti kako biste pravilno završili jezično obrazovanje.

Ispod Brojevi na hindiju dati su od 1 do 100 za vas. Redovnim praćenjem brojeva svakodnevno, lako možete ojačati svoje jezično obrazovanje zahvaljujući videu koji smo pripremili za vas.

0
शून्य
nula
1
एक
jedan
2
दो
dva
3
तीन
tri
4
चार
četiri
5
पाँच
pet
6
छः
šest
7
सात
sedam
8
आठ
osam
9
नौ
devet
10
दस
deset
11
ग्यारह
jedanaest
12
बारह
dvanaest
13
तेरह
trinaest
14
चौदह
četrnaest
15
पंद्रह
petnaest
16
सोलह
šesnaest
17
सत्रह
sedamnaest
18
अट्ठारह
osamnaest
19
उन्नीस
devetnaest
20
बीस
dvadeset
21
इक्कीस
dvadeset i jedan
22
बाईस
dvadeset i dva
23
तेईस
dvadeset i tri
24
चौबीस
dvadeset i četiri
25
पच्चीस
dvadeset i pet
26
छब्बीस
dvadeset i šest
27
सत्ताईस
dvadeset i sedam
28
अट्ठाईस
dvadeset i osam
29
उनतीस
dvadeset i devet
30
तीस
trideset
31
इकतीस
trideset i jedan
32
बत्तीस
trideset i dva
33
तैंतीस
trideset i tri
34
चौतीस
trideset i četiri
35
पैंतीस
trideset i pet
36
छ्त्तीस
trideset i šest
37
सैंतीस
trideset i sedam
38
अड़तीस
trideset i osam
39
उनतालीस
trideset i devet
40
चालीस
četrdeset
41
इकतालीस
četrdeset i jedan
42
बयालीस
četrdeset i dva
43
तैंतालीस
četrdeset i tri
44
चवालीस
četrdeset i četiri
45
पैंतालीस
četrdeset i pet
46
छियालीस
četrdeset i šest
47
सैंतालीस
četrdeset i sedam
48
अ़ड़तालीस
četrdeset i osam
49
उनचास
četrdeset i devet
50
पचास
pedeset
51
इक्यावन
pedeset i jedan
52
बावन
pedeset i dva
53
तिरपन
pedeset i tri
54
चौवन
pedeset i četiri
55
पचपन
pedeset i pet
56
छप्पन
pedeset i šest
57
सत्तावन
pedeset i sedam
58
अठ्ठावन
pedeset i osam
59
उनसठ
pedeset i devet
60
साठ
šezdeset
61
इकसठ
šezdeset i jedan
62
बासठ
šezdeset i dva
63
तिरसठ
šezdeset i tri
64
चौसठ
šezdeset i četiri
65
पैंसठ
šezdeset i pet
66
छियासठ
šezdeset i šest
67
सड़सठ
šezdeset i sedam
68
अड़सठ
šezdeset i osam
69
उनहत्तर
šezdeset i devet
70
सत्तर
sedamdeset
71
इकहत्तर
sedamdeset i jedan
72
बहत्तर
sedamdeset i dva
73
तिहत्तर
sedamdeset i tri
74
चौहत्तर
sedamdeset i četiri
75
पचहत्तर
sedamdeset i pet
76
छिहत्तर
sedamdeset i šest
77
सतहत्तर
sedamdeset i sedam
78
अठहत्तर
sedamdeset i osam
79
उन्यासी
sedamdeset i devet
80
अस्सी
osamdeset
81
इक्यासी
osamdeset i jedan
82
बयासी
osamdeset i dva
83
तिरासी
osamdeset i tri
84
चौरासी
osamdeset i četiri
85
पचासी
osamdeset i pet
86
छियासी
osamdeset i šest
87
सत्तासी
osamdeset i sedam
88
अठ्ठासी
osamdeset i osam
89
नवासी
osamdeset i devet
90
नब्बे
devedeset
91
इक्यानवे
devedeset i jedan
92
बानवे
devedeset i dva
93
तिरानवे
devedeset i tri
94
चौरानवे
devedeset i četiri
95
पचानवे
devedeset i pet
96
छियानवे
devedeset i šest
97
सत्तानवे
devedeset i sedam
98
अट्ठानवे
devedeset i osam
99
निन्यानवे
devedeset i devet
100
एक सौ
stotina