Türk nömrələri

Türk nömrələri

Türk dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Türk nömrələri

Türk nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Türk nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Türk nömrələri öyrənəcəksiniz!

Türk nömrələri və tələffüzləri Türk dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Türk nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
Sıfır
Sıfır
1
Bir
Bir
2
Iki
Iki
3
Üç
Üç
4
Dört
Dörd
5
Beş
Beş
6
Altı
Altı
7
Yedi
Yeddi
8
Sekiz
Səkkiz
9
Dokuz
Doqquz
10
On
On
11
On bir
On bir
12
On iki
On iki
13
On üç
On üç
14
On dört
On dörd
15
On beş
On beş
16
On altı
On altı
17
On yedi
On yeddi
18
On sekiz
On səkkiz
19
On dokuz
On doqquz
20
Yirmi
Iyirmi
21
Yirmi bir
Iyirmi bir
22
Yirmi iki
İyirmi iki
23
Yirmi üç
Iyirmi üç
24
Yirmi dört
Iyirmi dörd
25
Yirmi beş
Iyirmi beş
26
Yirmi altı
Iyirmi altı
27
Yirmi yedi
Iyirmi yeddi
28
Yirmi sekiz
Iyirmi səkkiz
29
Yirmi dokuz
Iyirmi doqquz
30
Otuz
Otuz
31
Otuz bir
Otuz bir
32
Otuz iki
Otuz iki
33
Otuz üç
Otuz üç
34
Otuz dört
Otuz dörd
35
Otuz beş
Otuz beş
36
Otuz altı
Otuz altı
37
Otuz yedi
Otuz yeddi
38
Otuz sekiz
Otuz səkkiz
39
Otuz dokuz
Otuz doqquz
40
Kırk
Qırx
41
Kırk bir
Qırx bir
42
Kırk iki
Qırx iki
43
Kırk üç
Qırx üç
44
Kırk dört
Qırx dörd
45
Kırk beş
Qırx beş
46
Kırk altı
Qırx altı
47
Kırk yedi
Qırx yeddi
48
Kırk sekiz
Qırx səkkiz
49
Kırk dokuz
Qırx doqquz
50
Elli
Əlli
51
Elli bir
Əlli bir
52
Elli iki
Əlli iki
53
Elli üç
Əlli üç
54
Elli dört
Əlli dörd
55
Elli beş
Əlli beş
56
Elli altı
Əlli altı
57
Elli yedi
Əlli yeddi
58
Elli sekiz
Əlli səkkiz
59
Elli dokuz
Əlli doqquz
60
Altmış
Altmış
61
Altmış bir
Altmış bir
62
Altmış iki
Altmış iki
63
Altmış üç
Altmış üç
64
Altmış dört
Altmış dörd
65
Altmış beş
Altmış beş
66
Altmış altı
Altmış altı
67
Altmış yedi
Altmış yeddi
68
Altmış sekiz
Altmış səkkiz
69
Altmış dokuz
Altmış doqquz
70
Yetmiş
Yetmiş
71
Yetmiş bir
Yetmiş bir
72
Yetmiş iki
Yetmiş iki
73
Yetmiş üç
Yetmiş üç
74
Yetmiş dört
Yetmiş dörd
75
Yetmiş beş
Yetmiş beş
76
Yetmiş altı
Yetmiş altı
77
Yetmiş yedi
Yetmiş yeddi
78
Yetmiş sekiz
Yetmiş səkkiz
79
Yetmiş dokuz
Yetmiş doqquz
80
Seksen
Səksən
81
Seksen bir
Səksən bir
82
Seksen iki
Səksən iki
83
Seksen üç
Səksən üç
84
Seksen dört
Səksən dörd
85
Seksen beş
Səksən beş
86
Seksen altı
Səksən altı
87
Seksen yedi
Səksən yeddi
88
Seksen sekiz
Səksən səkkiz
89
Seksen dokuz
Səksən doqquz
90
Doksan
Doxsan
91
Doksan bir
Doxsan bir
92
Doksan iki
Doxsan iki
93
Doksan üç
Doxsan üç
94
Doksan dört
Doxsan dörd
95
Doksan beş
Doxsan beş
96
Doksan altı
Doxsan altı
97
Doksan yedi
Doxsan yeddi
98
Doksan sekiz
Doxsan səkkiz
99
Doksan dokuz
Doxsan doqquz
100
Yüz
Yüz