Taylanddakı nömrələr

Taylanddakı nömrələr

Tayca dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

0
ศูนย์
Sıfır
1
หนึ่ง
Bir
2
สอง
Iki
3
สาม
Üç
4
สี่
Dörd
5
ห้า
Beş
6
หก
Altı
7
เจ็ด
Yeddi
8
แปด
Səkkiz
9
เก้า
Doqquz
10
สิบ
On
11
สิบเอ็ด
On bir
12
สิบสอง
On iki
13
สิบสาม
On üç
14
สิบสี่
On dörd
15
สิบห้า
On beş
16
สิบหก
On altı
17
สิบเจ็ด
On yeddi
18
สิบแปด
On səkkiz
19
สิบเก้า
On doqquz
20
ยี่สิบ
Iyirmi
21
ยี่สิบเอ็ด
Iyirmi bir
22
ยี่สิบสอง
İyirmi iki
23
ยี่สิบสาม
Iyirmi üç
24
ยี่สิบสี่
Iyirmi dörd
25
ยี่สิบห้า
Iyirmi beş
26
ยี่สิบหก
Iyirmi altı
27
ยี่สิบเจ็ด
Iyirmi yeddi
28
ยี่สิบแปด
Iyirmi səkkiz
29
ยี่สิบเก้า
Iyirmi doqquz
30
สามสิบ
Otuz
31
สามสิบเอ็ด
Otuz bir
32
สามสิบสอง
Otuz iki
33
สามสิบสาม
Otuz üç
34
สามสิบสี่
Otuz dörd
35
สามสิบห้า
Otuz beş
36
สามสิบหก
Otuz altı
37
สามสิบเจ็ด
Otuz yeddi
38
สามสิบแปด
Otuz səkkiz
39
สามสิบเก้า
Otuz doqquz
40
สี่สิบ
Qırx
41
สี่สิบเอ็ด
Qırx bir
42
สี่สิบสอง
Qırx iki
43
สี่สิบสาม
Qırx üç
44
สี่สิบสี่
Qırx dörd
45
สี่สิบห้า
Qırx beş
46
สี่สิบหก
Qırx altı
47
สี่สิบเจ็ด
Qırx yeddi
48
สี่สิบแปด
Qırx səkkiz
49
สี่สิบเก้า
Qırx doqquz
50
ห้าสิบ
Əlli
51
ห้าสิบเอ็ด
Əlli bir
52
ห้าสิบสอง
Əlli iki
53
ห้าสิบสาม
Əlli üç
54
ห้าสิบสี่
Əlli dörd
55
ห้าสิบห้า
Əlli beş
56
ห้าสิบหก
Əlli altı
57
ห้าสิบเจ็ด
Əlli yeddi
58
ห้าสิบแปด
Əlli səkkiz
59
ห้าสิบเก้า
Əlli doqquz
60
หกสิบ
Altmış
61
หกสิบเอ็ด
Altmış bir
62
หกสิบสอง
Altmış iki
63
หกสิบสาม
Altmış üç
64
หกสิบสี่
Altmış dörd
65
หกสิบห้า
Altmış beş
66
หกสิบหก
Altmış altı
67
หกสิบเจ็ด
Altmış yeddi
68
หกสิบแปด
Altmış səkkiz
69
หกสิบเก้า
Altmış doqquz
70
เจ็ดสิบ
Yetmiş
71
เจ็ดสิบเอ็ด
Yetmiş bir
72
เจ็ดสิบสอง
Yetmiş iki
73
เจ็ดสิบสาม
Yetmiş üç
74
เจ็ดสิบสี่
Yetmiş dörd
75
เจ็ดสิบห้า
Yetmiş beş
76
เจ็ดสิบหก
Yetmiş altı
77
เจ็ดสิบเจ็ด
Yetmiş yeddi
78
เจ็ดสิบแปด
Yetmiş səkkiz
79
เจ็ดสิบเก้า
Yetmiş doqquz
80
แปดสิบ
Səksən
81
แปดสิบเอ็ด
Səksən bir
82
แปดสิบสอง
Səksən iki
83
แปดสิบสาม
Səksən üç
84
แปดสิบสี่
Səksən dörd
85
แปดสิบห้า
Səksən beş
86
แปดสิบหก
Səksən altı
87
แปดสิบเจ็ด
Səksən yeddi
88
แปดสิบแปด
Səksən səkkiz
89
แปดสิบเก้า
Səksən doqquz
90
เก้าสิบ
Doxsan
91
เก้าสิบเอ็ด
Doxsan bir
92
เก้าสิบสอง
Doxsan iki
93
เก้าสิบสาม
Doxsan üç
94
เก้าสิบสี่
Doxsan dörd
95
เก้าสิบห้า
Doxsan beş
96
เก้าสิบหก
Doxsan altı
97
เก้าสิบเจ็ด
Doxsan yeddi
98
เก้าสิบแปด
Doxsan səkkiz
99
เก้าสิบเก้า
Doxsan doqquz
100
หนึ่งร้อย
Yüz

Taylanddakı nömrələr, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Tayca nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Tayca nömrələri öyrənəcəksiniz!

Taylanddakı nömrələr və tələffüzləri Tayca dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Taylanddakı nömrələr nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.