Sloven nömrələri

Sloven nömrələri

Sloven dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

0
Nič
Sıfır
1
Ena
Bir
2
Dve
Iki
3
Tri
Üç
4
štiri
Dörd
5
Pet
Beş
6
šest
Altı
7
Sedem
Yeddi
8
Osem
Səkkiz
9
Devet
Doqquz
10
Deset
On
11
Enajst
On bir
12
Dvanajst
On iki
13
Trinajst
On üç
14
štirinajst
On dörd
15
Petnajst
On beş
16
šestnajst
On altı
17
Sedemnajst
On yeddi
18
Osemnajst
On səkkiz
19
Devetnajst
On doqquz
20
Dvajset
Iyirmi
21
Enaindvajset
Iyirmi bir
22
Dvaindvajset
İyirmi iki
23
Triindvajset
Iyirmi üç
24
štiriindvajset
Iyirmi dörd
25
Petindvajset
Iyirmi beş
26
šestindvajset
Iyirmi altı
27
Sedemindvajset
Iyirmi yeddi
28
Osemindvajset
Iyirmi səkkiz
29
Devetindvajset
Iyirmi doqquz
30
Trideset
Otuz
31
Enaintrideset
Otuz bir
32
Dváintrídeset
Otuz iki
33
Tríintrídeset
Otuz üç
34
štíriintrídeset
Otuz dörd
35
Pétintrídeset
Otuz beş
36
šéstintrídeset
Otuz altı
37
Sédemintrídeset
Otuz yeddi
38
ósemintrídeset
Otuz səkkiz
39
Devétintrídeset
Otuz doqquz
40
štirideset
Qırx
41
ênainštírideset
Qırx bir
42
dváinštírideset
Qırx iki
43
Tríinštírideset
Qırx üç
44
štíriinštírideset
Qırx dörd
45
Pétinštírideset
Qırx beş
46
šéstinštírideset
Qırx altı
47
Sédeminštírideset
Qırx yeddi
48
óseminštírideset
Qırx səkkiz
49
Devétinštírideset
Qırx doqquz
50
Pétdeset
Əlli
51
ênainpétdeset
Əlli bir
52
Dváinpétdeset
Əlli iki
53
Tríinpétdeset
Əlli üç
54
štíriinpétdeset
Əlli dörd
55
Pétinpétdeset
Əlli beş
56
šéstinpétdeset
Əlli altı
57
sédeminpétdeset
Əlli yeddi
58
óseminpétdeset
Əlli səkkiz
59
devétinpétdeset
Əlli doqquz
60
šéstdeset
Altmış
61
ênainšéstdeset
Altmış bir
62
dváinšéstdeset
Altmış iki
63
tríinšéstdeset
Altmış üç
64
štíriinšéstdeset
Altmış dörd
65
pétinšéstdeset
Altmış beş
66
šéstinšéstdeset
Altmış altı
67
sédeminšéstdeset
Altmış yeddi
68
óseminšéstdeset
Altmış səkkiz
69
devétinšéstdeset
Altmış doqquz
70
Sédemdeset
Yetmiş
71
ênainsédemdeset
Yetmiş bir
72
dváinsédemdeset
Yetmiş iki
73
tríinsédemdeset
Yetmiş üç
74
štíriinsédemdeset
Yetmiş dörd
75
pétinsédemdeset
Yetmiş beş
76
šéstinsédemdeset
Yetmiş altı
77
sédeminsédemdeset
Yetmiş yeddi
78
óseminsédemdeset
Yetmiş səkkiz
79
devétinsédemdeset
Yetmiş doqquz
80
ósemdeset
Səksən
81
ênainósemdeset
Səksən bir
82
dváinósemdeset
Səksən iki
83
tríinósemdeset
Səksən üç
84
štíriinósemdeset
Səksən dörd
85
pétinósemdeset
Səksən beş
86
šéstinósemdeset
Səksən altı
87
sédeminósemdeset
Səksən yeddi
88
óseminósemdeset
Səksən səkkiz
89
devétinósemdeset
Səksən doqquz
90
devétdeset
Doxsan
91
ênaindevétdeset
Doxsan bir
92
dváindevétdeset
Doxsan iki
93
tríindevétdeset
Doxsan üç
94
štíriindevétdeset
Doxsan dörd
95
pétindevétdeset
Doxsan beş
96
šéstindevétdeset
Doxsan altı
97
sédemindevétdeset
Doxsan yeddi
98
ósemindevétdeset
Doxsan səkkiz
99
devétindevétdeset
Doxsan doqquz
100
Stó
Yüz

Sloven nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Sloven nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Sloven nömrələri öyrənəcəksiniz!

Sloven nömrələri və tələffüzləri Sloven dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Sloven nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.