Rumıniya nömrələri

Rumıniya nömrələri

Rumın dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Rumıniya nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Rumın nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Rumın nömrələri öyrənəcəksiniz!

Rumıniya nömrələri və tələffüzləri Rumın dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Rumıniya nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
Zero
Sıfır
1
unu
Bir
2
doi
Iki
3
trei
Üç
4
patru
Dörd
5
cinci
Beş
6
şase
Altı
7
şapte
Yeddi
8
opt
Səkkiz
9
nouă
Doqquz
10
zece
On
11
unsprezece
On bir
12
doisprezece
On iki
13
treisprezece
On üç
14
paisprezece
On dörd
15
cincisprezece
On beş
16
şaisprezece
On altı
17
şaptesprezece
On yeddi
18
optsprezece
On səkkiz
19
nouăsprezece
On doqquz
20
douăzeci
Iyirmi
21
douăzeci şi unu
Iyirmi bir
22
douăzeci şi doi
İyirmi iki
23
douăzeci şi trei
Iyirmi üç
24
douăzeci şi patru
Iyirmi dörd
25
douăzeci şi cinci
Iyirmi beş
26
douăzeci şi şase
Iyirmi altı
27
douăzeci şi şapte
Iyirmi yeddi
28
douăzeci şi opt
Iyirmi səkkiz
29
douăzeci şi nouă
Iyirmi doqquz
30
treizeci
Otuz
31
treizeci şi unu
Otuz bir
32
treizeci şi doi
Otuz iki
33
treizeci şi trei
Otuz üç
34
treizeci şi patru
Otuz dörd
35
treizeci şi cinci
Otuz beş
36
treizeci şi şase
Otuz altı
37
treizeci şi şapte
Otuz yeddi
38
treizeci şi opt
Otuz səkkiz
39
treizeci şi nouă
Otuz doqquz
40
patruzeci
Qırx
41
patruzeci şi unu
Qırx bir
42
patruzeci şi doi
Qırx iki
43
patruzeci şi trei
Qırx üç
44
patruzeci şi patru
Qırx dörd
45
patruzeci şi cinci
Qırx beş
46
patruzeci şi şase
Qırx altı
47
patruzeci şi şapte
Qırx yeddi
48
patruzeci şi opt
Qırx səkkiz
49
patruzeci şi nouă
Qırx doqquz
50
cincizeci
Əlli
51
cincizeci şi unu
Əlli bir
52
cincizeci şi doi
Əlli iki
53
cincizeci şi trei
Əlli üç
54
cincizeci şi patru
Əlli dörd
55
cincizeci şi cinci
Əlli beş
56
cincizeci şi şase
Əlli altı
57
cincizeci şi şapte
Əlli yeddi
58
cincizeci şi opt
Əlli səkkiz
59
cincizeci şi nouă
Əlli doqquz
60
şaizeci
Altmış
61
şaizeci şi unu
Altmış bir
62
şaizeci şi doi
Altmış iki
63
şaizeci şi trei
Altmış üç
64
şaizeci şi patru
Altmış dörd
65
şaizeci şi cinci
Altmış beş
66
şaizeci şi şase
Altmış altı
67
şaizeci şi şapte
Altmış yeddi
68
şaizeci şi opt
Altmış səkkiz
69
şaizeci şi nouă
Altmış doqquz
70
şaptezeci
Yetmiş
71
şaptezeci şi unu
Yetmiş bir
72
şaptezeci şi doi
Yetmiş iki
73
şaptezeci şi trei
Yetmiş üç
74
şaptezeci şi patru
Yetmiş dörd
75
şaptezeci şi cinci
Yetmiş beş
76
şaptezeci şi şase
Yetmiş altı
77
şaptezeci şi şapte
Yetmiş yeddi
78
şaptezeci şi opt
Yetmiş səkkiz
79
şaptezeci şi nouă
Yetmiş doqquz
80
optzeci
Səksən
81
optzeci şi unu
Səksən bir
82
optzeci şi doi
Səksən iki
83
optzeci şi trei
Səksən üç
84
optzeci şi patru
Səksən dörd
85
optzeci şi cinci
Səksən beş
86
optzeci şi şase
Səksən altı
87
optzeci şi şapte
Səksən yeddi
88
optzeci şi opt
Səksən səkkiz
89
optzeci şi nouă
Səksən doqquz
90
nouăzeci
Doxsan
91
nouăzeci şi unu
Doxsan bir
92
nouăzeci şi doi
Doxsan iki
93
nouăzeci şi trei
Doxsan üç
94
nouăzeci şi patru
Doxsan dörd
95
nouăzeci şi cinci
Doxsan beş
96
nouăzeci şi şase
Doxsan altı
97
nouăzeci şi şapte
Doxsan yeddi
98
nouăzeci şi opt
Doxsan səkkiz
99
nouăzeci şi nouă
Doxsan doqquz
100
o sută
Yüz