Norveç nömrələri

Norveç nömrələri

Norveç dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Norveç nömrələri

Norveç nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Norveç nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Norveç nömrələri öyrənəcəksiniz!

Norveç nömrələri və tələffüzləri Norveç dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Norveç nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
null
Sıfır
1
én
Bir
2
to
Iki
3
tre
Üç
4
fire
Dörd
5
fem
Beş
6
seks
Altı
7
sju
Yeddi
8
åtte
Səkkiz
9
ni
Doqquz
10
ti
On
11
elleve
On bir
12
tolv
On iki
13
tretten
On üç
14
fjorten
On dörd
15
femten
On beş
16
seksten
On altı
17
sytten
On yeddi
18
atten
On səkkiz
19
nitten
On doqquz
20
tjue
Iyirmi
21
tjueén / én og tyve
Iyirmi bir
22
tjueto
İyirmi iki
23
tjuetre
Iyirmi üç
24
tjuefire
Iyirmi dörd
25
tjuefem
Iyirmi beş
26
tjueseks
Iyirmi altı
27
tjuesju
Iyirmi yeddi
28
tjueåtte
Iyirmi səkkiz
29
tjueni
Iyirmi doqquz
30
tretti
Otuz
31
trettien
Otuz bir
32
trettito
Otuz iki
33
trettitre
Otuz üç
34
trettifire
Otuz dörd
35
trettifem
Otuz beş
36
trettiseks
Otuz altı
37
trettisju
Otuz yeddi
38
trettiåtte
Otuz səkkiz
39
trettini
Otuz doqquz
40
førti
Qırx
41
førtien
Qırx bir
42
førtito
Qırx iki
43
førtitre
Qırx üç
44
førtifire
Qırx dörd
45
førtifem
Qırx beş
46
førtiseks
Qırx altı
47
førtisju
Qırx yeddi
48
førtiåtte
Qırx səkkiz
49
førtini / ni og førti
Qırx doqquz
50
femti
Əlli
51
femtién / en og femti
Əlli bir
52
femtito
Əlli iki
53
femtitre
Əlli üç
54
femtifire
Əlli dörd
55
femtifem
Əlli beş
56
femtiseks
Əlli altı
57
femtisju
Əlli yeddi
58
femtiåtte
Əlli səkkiz
59
femtini
Əlli doqquz
60
seksti
Altmış
61
sekstien
Altmış bir
62
sekstito
Altmış iki
63
sekstitre
Altmış üç
64
sekstifire
Altmış dörd
65
sekstifem
Altmış beş
66
sekstiseks
Altmış altı
67
sekstisju
Altmış yeddi
68
sekstiåtte
Altmış səkkiz
69
sekstini
Altmış doqquz
70
sytti
Yetmiş
71
syttien
Yetmiş bir
72
syttito
Yetmiş iki
73
syttitre
Yetmiş üç
74
syttifire
Yetmiş dörd
75
syttifem
Yetmiş beş
76
syttiseks
Yetmiş altı
77
syttisju
Yetmiş yeddi
78
syttiåtte
Yetmiş səkkiz
79
syttini
Yetmiş doqquz
80
åtti
Səksən
81
åttien
Səksən bir
82
åttito
Səksən iki
83
åttitre
Səksən üç
84
åttifire
Səksən dörd
85
åttifem
Səksən beş
86
åttiseks
Səksən altı
87
åttisju
Səksən yeddi
88
åttiåtte
Səksən səkkiz
89
åttini
Səksən doqquz
90
nitti
Doxsan
91
nittien
Doxsan bir
92
nittito
Doxsan iki
93
nittitre
Doxsan üç
94
nittifire
Doxsan dörd
95
nittifem
Doxsan beş
96
nittiseks
Doxsan altı
97
nittisju / syv og nitti
Doxsan yeddi
98
nittiåtte
Doxsan səkkiz
99
nittini / ni og nitti
Doxsan doqquz
100
hundre
Yüz