Koreya nömrələri

Koreya nömrələri

Koreya dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Koreya nömrələri
0
Sıfır
1
하나
Bir
2
Iki
3
Üç
4
Dörd
5
다섯
Beş
6
여섯
Altı
7
일곱
Yeddi
8
여덟
Səkkiz
9
아홉
Doqquz
10
On
11
열하나
On bir
12
열둘
On iki
13
열셋
On üç
14
열넷
On dörd
15
열다섯
On beş
16
열여섯
On altı
17
열일곱
On yeddi
18
열여덟
On səkkiz
19
열아홉
On doqquz
20
스물
Iyirmi
21
스물하나
Iyirmi bir
22
스물둘
İyirmi iki
23
스물셋
Iyirmi üç
24
스물넷
Iyirmi dörd
25
스물 다섯
Iyirmi beş
26
스물 여섯
Iyirmi altı
27
스물 일곱
Iyirmi yeddi
28
스물여덟
Iyirmi səkkiz
29
스물아홉
Iyirmi doqquz
30
서른
Otuz
31
서른하나
Otuz bir
32
서른둘
Otuz iki
33
서른셋
Otuz üç
34
서른넷
Otuz dörd
35
서른다섯
Otuz beş
36
서른여섯
Otuz altı
37
서른일곱
Otuz yeddi
38
서른여덟
Otuz səkkiz
39
서른아홉
Otuz doqquz
40
마흔
Qırx
41
마흔하나
Qırx bir
42
마흔둘
Qırx iki
43
마흔셋
Qırx üç
44
마흔넷
Qırx dörd
45
마흔다섯
Qırx beş
46
마흔여섯
Qırx altı
47
마흔일곱
Qırx yeddi
48
마흔여덟
Qırx səkkiz
49
마흔아홉
Qırx doqquz
50
Əlli
51
쉰하나
Əlli bir
52
쉰둘
Əlli iki
53
쉰셋
Əlli üç
54
쉰넷
Əlli dörd
55
쉰다섯
Əlli beş
56
쉰여섯
Əlli altı
57
쉰일곱
Əlli yeddi
58
쉰여덟
Əlli səkkiz
59
쉰아홉
Əlli doqquz
60
예순
Altmış
61
예순하나
Altmış bir
62
예순둘
Altmış iki
63
예순셋
Altmış üç
64
예순넷
Altmış dörd
65
예순다섯
Altmış beş
66
예순여섯
Altmış altı
67
예순일곱
Altmış yeddi
68
예순여덟
Altmış səkkiz
69
예순아홉
Altmış doqquz
70
일흔
Yetmiş
71
일흔하나
Yetmiş bir
72
일흔둘
Yetmiş iki
73
일흔셋
Yetmiş üç
74
일흔넷
Yetmiş dörd
75
일흔다섯
Yetmiş beş
76
일흔여섯
Yetmiş altı
77
일흔일곱
Yetmiş yeddi
78
일흔여덟
Yetmiş səkkiz
79
일흔아홉
Yetmiş doqquz
80
여든
Səksən
81
여든하나
Səksən bir
82
여든둘
Səksən iki
83
여든셋
Səksən üç
84
여든넷
Səksən dörd
85
여든다섯
Səksən beş
86
여든여섯
Səksən altı
87
여든일곱
Səksən yeddi
88
여든여덟
Səksən səkkiz
89
여든아홉
Səksən doqquz
90
아흔
Doxsan
91
아흔하나
Doxsan bir
92
아흔둘
Doxsan iki
93
아흔셋
Doxsan üç
94
아흔넷
Doxsan dörd
95
아흔다섯
Doxsan beş
96
아흔여섯
Doxsan altı
97
아흔일곱
Doxsan yeddi
98
아흔여덟
Doxsan səkkiz
99
아흔아홉
Doxsan doqquz
100
Yüz

Koreya nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Koreya nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Koreya nömrələri öyrənəcəksiniz!

Koreya nömrələri və tələffüzləri Koreya dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Koreya nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.