Katalon nömrələri

Katalon nömrələri

Katalan dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Katalon nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Katalan nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Katalan nömrələri öyrənəcəksiniz!

Katalon nömrələri və tələffüzləri Katalan dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Katalon nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
zero
Sıfır
1
u
Bir
2
dos
Iki
3
tres
Üç
4
quatre
Dörd
5
cinc
Beş
6
sis
Altı
7
set
Yeddi
8
vuit
Səkkiz
9
nou
Doqquz
10
deu
On
11
onze
On bir
12
dotze
On iki
13
tretze
On üç
14
catorze
On dörd
15
quinze
On beş
16
setze
On altı
17
disset
On yeddi
18
divuit
On səkkiz
19
dinou
On doqquz
20
vint
Iyirmi
21
vint-i-u
Iyirmi bir
22
vint-i-dos
İyirmi iki
23
vint-i-tres
Iyirmi üç
24
vint-i-quatre
Iyirmi dörd
25
vint-i-cinc
Iyirmi beş
26
vint-i-sis
Iyirmi altı
27
vint-i-set
Iyirmi yeddi
28
vint-i-vuit
Iyirmi səkkiz
29
vint-i-nou
Iyirmi doqquz
30
trenta
Otuz
31
trenta-u
Otuz bir
32
trenta-dos
Otuz iki
33
trenta-tres
Otuz üç
34
trenta-quatre
Otuz dörd
35
trenta-cinc
Otuz beş
36
trenta-sis
Otuz altı
37
trenta-set
Otuz yeddi
38
trenta-vuit
Otuz səkkiz
39
trenta-nou
Otuz doqquz
40
quaranta
Qırx
41
quaranta-u
Qırx bir
42
quaranta-dos
Qırx iki
43
quaranta-tres
Qırx üç
44
quaranta-quatre
Qırx dörd
45
quaranta-cinc
Qırx beş
46
quaranta-sis
Qırx altı
47
quaranta-set
Qırx yeddi
48
quaranta-vuit
Qırx səkkiz
49
quaranta-nou
Qırx doqquz
50
cinquanta
Əlli
51
cinquanta-u
Əlli bir
52
cinquanta-dos
Əlli iki
53
cinquanta-tres
Əlli üç
54
cinquanta-quatre
Əlli dörd
55
cinquanta-cinc
Əlli beş
56
cinquanta-sis
Əlli altı
57
cinquanta-set
Əlli yeddi
58
cinquanta-vuit
Əlli səkkiz
59
cinquanta-nou
Əlli doqquz
60
seixanta
Altmış
61
seixanta-u
Altmış bir
62
seixanta-dos
Altmış iki
63
seixanta-tres
Altmış üç
64
seixanta-quatre
Altmış dörd
65
seixanta-cinc
Altmış beş
66
seixanta-sis
Altmış altı
67
seixanta-set
Altmış yeddi
68
seixanta-vuit
Altmış səkkiz
69
seixanta-nou
Altmış doqquz
70
setanta
Yetmiş
71
setanta
Yetmiş bir
72
setanta-dos
Yetmiş iki
73
setanta-tres
Yetmiş üç
74
setanta-quatre
Yetmiş dörd
75
setanta-cinc
Yetmiş beş
76
setanta-sis
Yetmiş altı
77
setanta-set
Yetmiş yeddi
78
setanta-vuit
Yetmiş səkkiz
79
setanta-nou
Yetmiş doqquz
80
vuitanta
Səksən
81
vuitanta-u
Səksən bir
82
vuitanta-dos
Səksən iki
83
vuitanta-tres
Səksən üç
84
vuitanta-quatre
Səksən dörd
85
vuitanta-cinc
Səksən beş
86
vuitanta-sis
Səksən altı
87
vuitanta-set
Səksən yeddi
88
vuitanta-vuit
Səksən səkkiz
89
vuitanta-nou
Səksən doqquz
90
noranta
Doxsan
91
noranta-u
Doxsan bir
92
noranta-dos
Doxsan iki
93
noranta-tres
Doxsan üç
94
noranta-quatre
Doxsan dörd
95
noranta-cinc
Doxsan beş
96
noranta-sis
Doxsan altı
97
noranta-set
Doxsan yeddi
98
noranta-vuit
Doxsan səkkiz
99
noranta-nou
Doxsan doqquz
100
per cent
Yüz