İsveç nömrələri

İsveç nömrələri

İsveç dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

İsveç nömrələri
0
noll
Sıfır
1
ett
Bir
2
två
Iki
3
tre
Üç
4
fyra
Dörd
5
fem
Beş
6
sex
Altı
7
sju
Yeddi
8
åtta
Səkkiz
9
nio
Doqquz
10
tio
On
11
elva
On bir
12
tolv
On iki
13
tretton
On üç
14
fjorton
On dörd
15
femton
On beş
16
sexton
On altı
17
sjutton
On yeddi
18
arton
On səkkiz
19
nitton
On doqquz
20
tjugo
Iyirmi
21
tjugoett
Iyirmi bir
22
tjugotvå
İyirmi iki
23
tjugotre
Iyirmi üç
24
tjugofyra
Iyirmi dörd
25
tjugofem
Iyirmi beş
26
tjugosex
Iyirmi altı
27
tjugosju
Iyirmi yeddi
28
tjugoåtta
Iyirmi səkkiz
29
tjugonio
Iyirmi doqquz
30
trettio
Otuz
31
trettioett
Otuz bir
32
trettiotvå
Otuz iki
33
trettiotre
Otuz üç
34
trettiofyra
Otuz dörd
35
trettiofem
Otuz beş
36
trettiosex
Otuz altı
37
trettiosju
Otuz yeddi
38
trettioåtta
Otuz səkkiz
39
trettionio
Otuz doqquz
40
fyrtio
Qırx
41
fyrtioett
Qırx bir
42
fyrtiotvå
Qırx iki
43
fyrtiotre
Qırx üç
44
fyrtiofyra
Qırx dörd
45
fyrtiofem
Qırx beş
46
fyrtiosex
Qırx altı
47
fyrtiosju
Qırx yeddi
48
fyrtiåtta
Qırx səkkiz
49
fyrtionio
Qırx doqquz
50
femtio
Əlli
51
femtioett
Əlli bir
52
femtiotvå
Əlli iki
53
femtiotre
Əlli üç
54
femtiofyra
Əlli dörd
55
femtiofem
Əlli beş
56
femtiosex
Əlli altı
57
femtiosju
Əlli yeddi
58
femtioåtta
Əlli səkkiz
59
femtionio
Əlli doqquz
60
sextio
Altmış
61
sextioett
Altmış bir
62
sextiotvå
Altmış iki
63
sextiotre
Altmış üç
64
sextiofyra
Altmış dörd
65
sextiofem
Altmış beş
66
sextiosex
Altmış altı
67
sextiosju
Altmış yeddi
68
sextioåtta
Altmış səkkiz
69
sextionio
Altmış doqquz
70
sjuttio
Yetmiş
71
sjuttioett
Yetmiş bir
72
sjuttiotvå
Yetmiş iki
73
sjuttiotre
Yetmiş üç
74
sjuttiofyra
Yetmiş dörd
75
sjuttiofem
Yetmiş beş
76
sjuttiosex
Yetmiş altı
77
sjuttiosju
Yetmiş yeddi
78
sjuttioåtta
Yetmiş səkkiz
79
sjuttionio
Yetmiş doqquz
80
åttio
Səksən
81
åttoiett
Səksən bir
82
åttiotvå
Səksən iki
83
åttiotre
Səksən üç
84
åttiofyra
Səksən dörd
85
åttiofem
Səksən beş
86
åttiosex
Səksən altı
87
åttiosju
Səksən yeddi
88
åttioåtta
Səksən səkkiz
89
åttionio
Səksən doqquz
90
nittio
Doxsan
91
nittioett
Doxsan bir
92
nittiotvå
Doxsan iki
93
nittiotre
Doxsan üç
94
nittiofyra
Doxsan dörd
95
nittiofem
Doxsan beş
96
nittiosex
Doxsan altı
97
nittiosju
Doxsan yeddi
98
nittioåtta
Doxsan səkkiz
99
nittionio
Doxsan doqquz
100
hundra
Yüz

İsveç nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə İsveç nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə İsveç nömrələri öyrənəcəksiniz!

İsveç nömrələri və tələffüzləri İsveç dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

İsveç nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.