Hind dilində nömrələr

Hind dilində nömrələr

Hind dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Hind dilində nömrələr

Hind dilində nömrələr, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Hind nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Hind nömrələri öyrənəcəksiniz!

Hind dilində nömrələr və tələffüzləri Hind dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Hind dilində nömrələr nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
शून्य
Sıfır
1
एक
Bir
2
दो
Iki
3
तीन
Üç
4
चार
Dörd
5
पाँच
Beş
6
छः
Altı
7
सात
Yeddi
8
आठ
Səkkiz
9
नौ
Doqquz
10
दस
On
11
ग्यारह
On bir
12
बारह
On iki
13
तेरह
On üç
14
चौदह
On dörd
15
पंद्रह
On beş
16
सोलह
On altı
17
सत्रह
On yeddi
18
अट्ठारह
On səkkiz
19
उन्नीस
On doqquz
20
बीस
Iyirmi
21
इक्कीस
Iyirmi bir
22
बाईस
İyirmi iki
23
तेईस
Iyirmi üç
24
चौबीस
Iyirmi dörd
25
पच्चीस
Iyirmi beş
26
छब्बीस
Iyirmi altı
27
सत्ताईस
Iyirmi yeddi
28
अट्ठाईस
Iyirmi səkkiz
29
उनतीस
Iyirmi doqquz
30
तीस
Otuz
31
इकतीस
Otuz bir
32
बत्तीस
Otuz iki
33
तैंतीस
Otuz üç
34
चौतीस
Otuz dörd
35
पैंतीस
Otuz beş
36
छ्त्तीस
Otuz altı
37
सैंतीस
Otuz yeddi
38
अड़तीस
Otuz səkkiz
39
उनतालीस
Otuz doqquz
40
चालीस
Qırx
41
इकतालीस
Qırx bir
42
बयालीस
Qırx iki
43
तैंतालीस
Qırx üç
44
चवालीस
Qırx dörd
45
पैंतालीस
Qırx beş
46
छियालीस
Qırx altı
47
सैंतालीस
Qırx yeddi
48
अ़ड़तालीस
Qırx səkkiz
49
उनचास
Qırx doqquz
50
पचास
Əlli
51
इक्यावन
Əlli bir
52
बावन
Əlli iki
53
तिरपन
Əlli üç
54
चौवन
Əlli dörd
55
पचपन
Əlli beş
56
छप्पन
Əlli altı
57
सत्तावन
Əlli yeddi
58
अठ्ठावन
Əlli səkkiz
59
उनसठ
Əlli doqquz
60
साठ
Altmış
61
इकसठ
Altmış bir
62
बासठ
Altmış iki
63
तिरसठ
Altmış üç
64
चौसठ
Altmış dörd
65
पैंसठ
Altmış beş
66
छियासठ
Altmış altı
67
सड़सठ
Altmış yeddi
68
अड़सठ
Altmış səkkiz
69
उनहत्तर
Altmış doqquz
70
सत्तर
Yetmiş
71
इकहत्तर
Yetmiş bir
72
बहत्तर
Yetmiş iki
73
तिहत्तर
Yetmiş üç
74
चौहत्तर
Yetmiş dörd
75
पचहत्तर
Yetmiş beş
76
छिहत्तर
Yetmiş altı
77
सतहत्तर
Yetmiş yeddi
78
अठहत्तर
Yetmiş səkkiz
79
उन्यासी
Yetmiş doqquz
80
अस्सी
Səksən
81
इक्यासी
Səksən bir
82
बयासी
Səksən iki
83
तिरासी
Səksən üç
84
चौरासी
Səksən dörd
85
पचासी
Səksən beş
86
छियासी
Səksən altı
87
सत्तासी
Səksən yeddi
88
अठ्ठासी
Səksən səkkiz
89
नवासी
Səksən doqquz
90
नब्बे
Doxsan
91
इक्यानवे
Doxsan bir
92
बानवे
Doxsan iki
93
तिरानवे
Doxsan üç
94
चौरानवे
Doxsan dörd
95
पचानवे
Doxsan beş
96
छियानवे
Doxsan altı
97
सत्तानवे
Doxsan yeddi
98
अट्ठानवे
Doxsan səkkiz
99
निन्यानवे
Doxsan doqquz
100
एक सौ
Yüz