Gujarati nömrələri

Gujarati nömrələri

Qucarat dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

0
શૂન્ય
Sıfır
1
એક
Bir
2
બે
Iki
3
ત્રણ
Üç
4
ચાર
Dörd
5
પાંચ
Beş
6
Altı
7
સાત
Yeddi
8
આઠ
Səkkiz
9
નવ
Doqquz
10
દસ
On
11
અગિયાર
On bir
12
બાર
On iki
13
તેર
On üç
14
ચૌદ
On dörd
15
પંદર
On beş
16
સોળ
On altı
17
સત્તર
On yeddi
18
અઢાર
On səkkiz
19
ઓગણિસ
On doqquz
20
વીસ
Iyirmi
21
એકવીસ
Iyirmi bir
22
બાવીસ
İyirmi iki
23
તેવીસ
Iyirmi üç
24
ચોવીસ
Iyirmi dörd
25
પચ્ચીસ
Iyirmi beş
26
છવીસ
Iyirmi altı
27
સત્તાવીસ
Iyirmi yeddi
28
અઠ્ઠાવીસ
Iyirmi səkkiz
29
ઓગણત્રીસ
Iyirmi doqquz
30
ત્રીસ
Otuz
31
એકત્રીસ
Otuz bir
32
બત્રીસ
Otuz iki
33
તેત્રીસ
Otuz üç
34
ચોત્રીસ
Otuz dörd
35
પાંત્રીસ
Otuz beş
36
છત્રીસ
Otuz altı
37
સડત્રીસ
Otuz yeddi
38
અડત્રીસ
Otuz səkkiz
39
ઓગણચાલીસ
Otuz doqquz
40
ચાલીસ
Qırx
41
એકતાલીસ
Qırx bir
42
બેતાલીસ
Qırx iki
43
ત્રેતાલીસ
Qırx üç
44
ચુંમાલીસ
Qırx dörd
45
પિસ્તાલીસ
Qırx beş
46
છેતાલીસ
Qırx altı
47
સુડતાલીસ
Qırx yeddi
48
અડતાલીસ
Qırx səkkiz
49
ઓગણપચાસ
Qırx doqquz
50
પચાસ
Əlli
51
એકાવન
Əlli bir
52
બાવન
Əlli iki
53
ત્રેપન
Əlli üç
54
ચોપન
Əlli dörd
55
પંચાવન
Əlli beş
56
છપ્પન
Əlli altı
57
સત્તાવન
Əlli yeddi
58
અઠ્ઠાવન
Əlli səkkiz
59
ઓગણસાઠ
Əlli doqquz
60
સાઈઠ
Altmış
61
એકસઠ
Altmış bir
62
બાસઠ
Altmış iki
63
ત્રેસઠ
Altmış üç
64
ચોસઠ
Altmış dörd
65
પાંસઠ
Altmış beş
66
છાસઠ
Altmış altı
67
સડસઠ
Altmış yeddi
68
અડસઠ
Altmış səkkiz
69
અગણોસિત્તેર
Altmış doqquz
70
સિત્તેર
Yetmiş
71
એકોતેર
Yetmiş bir
72
બોતેર
Yetmiş iki
73
તોતેર
Yetmiş üç
74
ચુમોતેર
Yetmiş dörd
75
પંચોતેર
Yetmiş beş
76
છોતેર
Yetmiş altı
77
સિત્યોતેર
Yetmiş yeddi
78
ઇઠ્યોતેર
Yetmiş səkkiz
79
ઓગણાએંસી
Yetmiş doqquz
80
એંસી
Səksən
81
એક્યાસી
Səksən bir
82
બ્યાસી
Səksən iki
83
ત્યાસી
Səksən üç
84
ચોર્યાસી
Səksən dörd
85
પંચાસી
Səksən beş
86
છ્યાસી
Səksən altı
87
સિત્યાસી
Səksən yeddi
88
ઈઠ્યાસી
Səksən səkkiz
89
નેવ્યાસી
Səksən doqquz
90
નેવું
Doxsan
91
એકાણું
Doxsan bir
92
બાણું
Doxsan iki
93
ત્રાણું
Doxsan üç
94
ચોરાણું
Doxsan dörd
95
પંચાણું
Doxsan beş
96
છન્નું
Doxsan altı
97
સત્તાણું
Doxsan yeddi
98
અઠ્ઠાણું
Doxsan səkkiz
99
નવ્વાણું
Doxsan doqquz
100
સો
Yüz

Gujarati nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Qucarat nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Qucarat nömrələri öyrənəcəksiniz!

Gujarati nömrələri və tələffüzləri Qucarat dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Gujarati nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.