Fransız nömrələri

Fransız nömrələri

Fransız dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Fransız nömrələri

Fransız nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Fransız nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Fransız nömrələri öyrənəcəksiniz!

Fransız nömrələri və tələffüzləri Fransız dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Fransız nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
Zéro
Sıfır
1
un
Bir
2
deux
Iki
3
trois
Üç
4
quatre
Dörd
5
cinq
Beş
6
six
Altı
7
sept
Yeddi
8
huit
Səkkiz
9
neuf
Doqquz
10
dix
On
11
onze
On bir
12
douze
On iki
13
treize
On üç
14
quatorze
On dörd
15
quinze
On beş
16
seize
On altı
17
dix-sept
On yeddi
18
dix-huit
On səkkiz
19
dix-neuf
On doqquz
20
vingt
Iyirmi
21
vingt et un
Iyirmi bir
22
vingt-deux
İyirmi iki
23
vingt-trois
Iyirmi üç
24
vingt-quatre
Iyirmi dörd
25
vingt-cinq
Iyirmi beş
26
vingt-six
Iyirmi altı
27
vingt-sept
Iyirmi yeddi
28
vingt-huit
Iyirmi səkkiz
29
vingt-neuf
Iyirmi doqquz
30
trente
Otuz
31
trente et un
Otuz bir
32
trente-deux
Otuz iki
33
trente-trois
Otuz üç
34
trente-quatre
Otuz dörd
35
trente-cinq
Otuz beş
36
trente-six
Otuz altı
37
trente-sept
Otuz yeddi
38
trente-huit
Otuz səkkiz
39
trente-neuf
Otuz doqquz
40
quarante
Qırx
41
quarante et un
Qırx bir
42
quarante-deux
Qırx iki
43
quarante-trois
Qırx üç
44
quarante-quatre
Qırx dörd
45
quarante-cinq
Qırx beş
46
quarante-six
Qırx altı
47
quarante-sept
Qırx yeddi
48
quarante-huit
Qırx səkkiz
49
quarante-neuf
Qırx doqquz
50
cinquante
Əlli
51
cinquante et un
Əlli bir
52
cinquante-deux
Əlli iki
53
cinquante-trois
Əlli üç
54
cinquante-quatre
Əlli dörd
55
cinquante-cinq
Əlli beş
56
cinquante-six
Əlli altı
57
cinquante-sept
Əlli yeddi
58
cinquante-huit
Əlli səkkiz
59
cinquante-neuf
Əlli doqquz
60
soixante
Altmış
61
soixante et un
Altmış bir
62
soixante-deux
Altmış iki
63
soixante-trois
Altmış üç
64
soixante-quatre
Altmış dörd
65
soixante-cinq
Altmış beş
66
soixante-six
Altmış altı
67
soixante-sept
Altmış yeddi
68
soixante-huit
Altmış səkkiz
69
soixante-neuf
Altmış doqquz
70
soixante-dix
Yetmiş
71
soixante et onze
Yetmiş bir
72
soixante-douze
Yetmiş iki
73
soixante-treize
Yetmiş üç
74
soixante-quatorze
Yetmiş dörd
75
soixante-quinze
Yetmiş beş
76
soixante-seize
Yetmiş altı
77
soixante-dix-sept
Yetmiş yeddi
78
soixante-dix-huit
Yetmiş səkkiz
79
soixante-dix-neuf
Yetmiş doqquz
80
quatre-vingt
Səksən
81
quatre-vingt-un
Səksən bir
82
quatre-vingt-deux
Səksən iki
83
quatre-vingt-trois
Səksən üç
84
quatre-vingt-quatre
Səksən dörd
85
quatre-vingt-cinq
Səksən beş
86
quatre-vingt-six
Səksən altı
87
quatre-vingt-sept
Səksən yeddi
88
quatre-vingt-huit
Səksən səkkiz
89
quatre-vingt-neuf
Səksən doqquz
90
quatre-vingt-dix
Doxsan
91
quatre-vingt-onze
Doxsan bir
92
quatre-vingt-douze
Doxsan iki
93
quatre-vingt-treize
Doxsan üç
94
quatre-vingt-quatorze
Doxsan dörd
95
quatre-vingt-quinze
Doxsan beş
96
quatre-vingt-seize
Doxsan altı
97
quatre-vingt-dix-sept
Doxsan yeddi
98
quatre-vingt-dix-huit
Doxsan səkkiz
99
quatre-vingt-dix-neuf
Doxsan doqquz
100
cent
Yüz