Fin nömrələri

Fin nömrələri

Fin dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Fin nömrələri

Fin nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Fin nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Fin nömrələri öyrənəcəksiniz!

Fin nömrələri və tələffüzləri Fin dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Fin nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
Nolla
Sıfır
1
yksi
Bir
2
kaksi
Iki
3
kolme
Üç
4
neljä
Dörd
5
viisi
Beş
6
kuusi
Altı
7
seitsemän
Yeddi
8
kahdeksan
Səkkiz
9
yhdeksän
Doqquz
10
kymmenen
On
11
yksitoista
On bir
12
kaksitoista
On iki
13
kolmetoista
On üç
14
neljätoista
On dörd
15
viisitoista
On beş
16
kuusitoista
On altı
17
seitsemäntoista
On yeddi
18
kahdeksantoista
On səkkiz
19
yhdeksäntoista
On doqquz
20
kaksikymmentä
Iyirmi
21
kaksikymmentäyksi
Iyirmi bir
22
kaksikymmentäkaksi
İyirmi iki
23
kaksikymmentäkolme
Iyirmi üç
24
kaksikymmentäneljä
Iyirmi dörd
25
kaksikymmentäviisi
Iyirmi beş
26
kaksikymmentäkuusi
Iyirmi altı
27
kaksikymmentäseitsemän
Iyirmi yeddi
28
kaksikymmentäkahdeksan
Iyirmi səkkiz
29
kaksikymmentäyhdeksän
Iyirmi doqquz
30
kolmekymmentä
Otuz
31
kolmekymmentäyksi
Otuz bir
32
kolmekymmentäkaksi
Otuz iki
33
kolmekymmentäkolme
Otuz üç
34
kolmekymmentäneljä
Otuz dörd
35
kolmekymmentäviisi
Otuz beş
36
kolmekymmentäkuusi
Otuz altı
37
kolmekymmentäseitsemän
Otuz yeddi
38
kolmekymmentäkahdeksan
Otuz səkkiz
39
kolmekymmentäyhdeksän
Otuz doqquz
40
neljäkymmentä
Qırx
41
neljäkymmentäyksi
Qırx bir
42
neljäkymmentäkaksi
Qırx iki
43
neljäkymmentäkolme
Qırx üç
44
neljäkymmentäneljä
Qırx dörd
45
neljäkymmentäviisi
Qırx beş
46
neljäkymmentäkuusi
Qırx altı
47
neljäkymmentäseitsemän
Qırx yeddi
48
neljäkymmentäkahdeksan
Qırx səkkiz
49
neljäkymmentäyhdeksän
Qırx doqquz
50
viisikymmentä
Əlli
51
viisikymmentäyksi
Əlli bir
52
viisikymmentäkaksi
Əlli iki
53
viisikymmentäkolme
Əlli üç
54
viisikymmentäneljä
Əlli dörd
55
viisikymmentäviisi
Əlli beş
56
viisikymmentäkuusi
Əlli altı
57
viisikymmentäseitsemän
Əlli yeddi
58
viisikymmentäkahdeksan
Əlli səkkiz
59
viisikymmentäyhdeksän
Əlli doqquz
60
kuusikymmentä
Altmış
61
kuusikymmentäyksi
Altmış bir
62
kuusikymmentäkaksi
Altmış iki
63
kuusikymmentäkolme
Altmış üç
64
kuusikymmentäneljä
Altmış dörd
65
kuusikymmentäviisi
Altmış beş
66
kuusikymmentäkuusi
Altmış altı
67
kuusikymmentäseitsemän
Altmış yeddi
68
kuusikymmentäkahdeksan
Altmış səkkiz
69
kuusikymmentäyhdeksän
Altmış doqquz
70
seitsemänkymmentä
Yetmiş
71
seitsemänkymmentäyksi
Yetmiş bir
72
seitsemänkymmentäkaksi
Yetmiş iki
73
seitsemänkymmentäkolme
Yetmiş üç
74
seitsemänkymmentäneljä
Yetmiş dörd
75
seitsemänkymmentäviisi
Yetmiş beş
76
seitsemänkymmentäkuusi
Yetmiş altı
77
seitsemänkymmentäseitsemän
Yetmiş yeddi
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
Yetmiş səkkiz
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
Yetmiş doqquz
80
kahdeksankymmentä
Səksən
81
kahdeksankymmentäyksi
Səksən bir
82
kahdeksankymmentäkaksi
Səksən iki
83
kahdeksankymmentäkolme
Səksən üç
84
kahdeksankymmentäneljä
Səksən dörd
85
kahdeksankymmentäviisi
Səksən beş
86
kahdeksankymmentäkuusi
Səksən altı
87
kahdeksankymmentäseitsemän
Səksən yeddi
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
Səksən səkkiz
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
Səksən doqquz
90
yhdeksänkymmentä
Doxsan
91
yhdeksänkymmentäyksi
Doxsan bir
92
yhdeksänkymmentäkaksi
Doxsan iki
93
yhdeksänkymmentäkolme
Doxsan üç
94
yhdeksänkymmentäneljä
Doxsan dörd
95
yhdeksänkymmentäviisi
Doxsan beş
96
yhdeksänkymmentäkuusi
Doxsan altı
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
Doxsan yeddi
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
Doxsan səkkiz
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
Doxsan doqquz
100
sata
Yüz