Eston nömrələri

Eston nömrələri

Eston dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Eston nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Eston nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Eston nömrələri öyrənəcəksiniz!

Eston nömrələri və tələffüzləri Eston dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Eston nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

1
üks
Bir
2
kaks
Iki
3
kolm
Üç
4
neli
Dörd
5
viis
Beş
6
kuus
Altı
7
seitse
Yeddi
8
kaheksa
Səkkiz
9
üheksa
Doqquz
10
kümme
On
11
üksteist
On bir
12
kaksteist
On iki
13
kolmteist
On üç
14
neliteist
On dörd
15
viisteist
On beş
16
kuusteist
On altı
17
seitseteist
On yeddi
18
kaheksateist
On səkkiz
19
üheksateist
On doqquz
20
kakskümmend
Iyirmi
21
kakskümmend üks
Iyirmi bir
22
kakskümmend kaks
İyirmi iki
23
kakskümmend kolm
Iyirmi üç
24
kakskümmend neli
Iyirmi dörd
25
kakskümmend viis
Iyirmi beş
26
kakskümmend kuus
Iyirmi altı
27
kakskümmend seitse
Iyirmi yeddi
28
kakskümmend kaheksa
Iyirmi səkkiz
29
kakskümmend üheksa
Iyirmi doqquz
30
kolmkümmend
Otuz
31
kolmkümmend üks
Otuz bir
32
kolmkümmend kaks
Otuz iki
33
kolmkümmend kolm
Otuz üç
34
kolmkümmend neli
Otuz dörd
35
kolmkümmend viis
Otuz beş
36
kolmkümmend kuus
Otuz altı
37
kolmkümmend seitse
Otuz yeddi
38
kolmkümmend kaheksa
Otuz səkkiz
39
kolmkümmend üheksa
Otuz doqquz
40
nelikümmend
Qırx
41
nelikümmend üks
Qırx bir
42
nelikümmend kaks
Qırx iki
43
nelikümmend kolm
Qırx üç
44
nelikümmend neli
Qırx dörd
45
nelikümmend viis
Qırx beş
46
nelikümmend kuus
Qırx altı
47
nelikümmend seitse
Qırx yeddi
48
nelikümmend kaheksa
Qırx səkkiz
49
nelikümmend üheksa
Qırx doqquz
50
viiskümmend
Əlli
51
viiskümmend üks
Əlli bir
52
viiskümmend kaks
Əlli iki
53
viiskümmend kolm
Əlli üç
54
viiskümmend neli
Əlli dörd
55
viiskümmend viis
Əlli beş
56
viiskümmend kuus
Əlli altı
57
viiskümmend seitse
Əlli yeddi
58
viiskümmend kaheksa
Əlli səkkiz
59
viiskümmend üheksa
Əlli doqquz
60
kuuskümmend
Altmış
61
kuuskümmend üks
Altmış bir
62
kuuskümmend kaks
Altmış iki
63
kuuskümmend kolm
Altmış üç
64
kuuskümmend neli
Altmış dörd
65
kuuskümmend viis
Altmış beş
66
kuuskümmend kuus
Altmış altı
67
kuuskümmend seitse
Altmış yeddi
68
kuuskümmend kaheksa
Altmış səkkiz
69
kuuskümmend üheksa
Altmış doqquz
70
seitsekümmend
Yetmiş
71
seitsekümmend üks
Yetmiş bir
72
seitsekümmend kaks
Yetmiş iki
73
seitsekümmend kolm
Yetmiş üç
74
seitsekümmend neli
Yetmiş dörd
75
seitsekümmend viis
Yetmiş beş
76
seitsekümmend kuus
Yetmiş altı
77
seitsekümmend seitse
Yetmiş yeddi
78
seitsekümmend kaheksa
Yetmiş səkkiz
79
seitsekümmend üheksa
Yetmiş doqquz
80
kaheksakümmend
Səksən
81
kaheksakümmend üks
Səksən bir
82
kaheksakümmend kaks
Səksən iki
83
kaheksakümmend kolm
Səksən üç
84
kaheksakümmend neli
Səksən dörd
85
kaheksakümmend viis
Səksən beş
86
kaheksakümmend kuus
Səksən altı
87
kaheksakümmend seitse
Səksən yeddi
88
kaheksakümmend kaheksa
Səksən səkkiz
89
kaheksakümmend üheksa
Səksən doqquz
90
üheksakümmend
Doxsan
91
üheksakümmend üks
Doxsan bir
92
üheksakümmend kaks
Doxsan iki
93
üheksakümmend kolm
Doxsan üç
94
üheksakümmend neli
Doxsan dörd
95
üheksakümmend viis
Doxsan beş
96
üheksakümmend kuus
Doxsan altı
97
üheksakümmend seitse
Doxsan yeddi
98
üheksakümmend kaheksa
Doxsan səkkiz
99
üheksakümmend üheksa
Doxsan doqquz
100
sada
Yüz
0
null
Sıfır