Erməni nömrələri

Erməni nömrələri

Erməni dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Erməni nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Erməni nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Erməni nömrələri öyrənəcəksiniz!

Erməni nömrələri və tələffüzləri Erməni dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Erməni nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.

0
զէրօ
Sıfır
1
մեկ
Bir
2
երկու
Iki
3
երեք
Üç
4
չորս
Dörd
5
հինգ
Beş
6
վեց
Altı
7
յոթ
Yeddi
8
ութ
Səkkiz
9
ինը
Doqquz
10
տաս
On
11
տասնմեկ
On bir
12
տասներկու
On iki
13
տասներեք
On üç
14
տասնչորս
On dörd
15
տասնհինգ
On beş
16
տասնվեց
On altı
17
տասնյոթ
On yeddi
18
տասնութ
On səkkiz
19
տասնինը
On doqquz
20
քսան
Iyirmi
21
քսանմեկ
Iyirmi bir
22
քսաներկու
İyirmi iki
23
քսաներեք
Iyirmi üç
24
քսանչորս
Iyirmi dörd
25
քսանհինգ
Iyirmi beş
26
քսանվեց
Iyirmi altı
27
քսանյոթ
Iyirmi yeddi
28
քսանութ
Iyirmi səkkiz
29
քսանինը
Iyirmi doqquz
30
երեսուն
Otuz
31
երեսունմեկ
Otuz bir
32
երեսուներեք
Otuz iki
33
երեսուներեք
Otuz üç
34
երեսունչորս
Otuz dörd
35
երեսունհինգ
Otuz beş
36
երեսունվեց
Otuz altı
37
երեսունյոթ
Otuz yeddi
38
երեսունութ
Otuz səkkiz
39
երեսունինը
Otuz doqquz
40
քառասուն
Qırx
41
քառասունմեկ
Qırx bir
42
քառասուներկու
Qırx iki
43
քառասուներեք
Qırx üç
44
քառասունչորս
Qırx dörd
45
քառասունհինգ
Qırx beş
46
քառասունվեց
Qırx altı
47
քառասունյոթ
Qırx yeddi
48
քառասունութ
Qırx səkkiz
49
քառասունինը
Qırx doqquz
50
հիսուն
Əlli
51
հիսունմեկ
Əlli bir
52
հիսուներկու
Əlli iki
53
հիսուներեք
Əlli üç
54
հիսունչորս
Əlli dörd
55
հիսունհինգ
Əlli beş
56
հիսունվեց
Əlli altı
57
հիսունյոթ
Əlli yeddi
58
հիսունութ
Əlli səkkiz
59
հիսունինը
Əlli doqquz
60
վաթսուն
Altmış
61
վաթսունմեկ
Altmış bir
62
Վաթսուն
Altmış iki
63
վաթսուներեք
Altmış üç
64
վաթսունչորս
Altmış dörd
65
վաթսունհինգ
Altmış beş
66
վաթսունվեց
Altmış altı
67
վաթսունյոթ
Altmış yeddi
68
վաթսունութ
Altmış səkkiz
69
վաթսունինը
Altmış doqquz
70
յոթանասուն
Yetmiş
71
յոթանասունմեկ
Yetmiş bir
72
յոթանասուներկու
Yetmiş iki
73
յոթանասուներեք
Yetmiş üç
74
յոթանասունչորս
Yetmiş dörd
75
յոթանասունհինգ
Yetmiş beş
76
յոթանասունվեց
Yetmiş altı
77
յոթանասունյոթ
Yetmiş yeddi
78
յոթանասունութ
Yetmiş səkkiz
79
յոթանասունինը
Yetmiş doqquz
80
ութանասուն
Səksən
81
ութանասունմեկ
Səksən bir
82
ութանասուներկու
Səksən iki
83
ութանասուներեք
Səksən üç
84
ութանասունչորս
Səksən dörd
85
ութանասունհինգ
Səksən beş
86
ութանասունվեց
Səksən altı
87
ութանասունյոթ
Səksən yeddi
88
ութանասունութ
Səksən səkkiz
89
ութանասունինը
Səksən doqquz
90
իննսուն
Doxsan
91
իննսունմեկ
Doxsan bir
92
իննսուներկու
Doxsan iki
93
իննսուներեք
Doxsan üç
94
իննսունչորս
Doxsan dörd
95
իննսունհինգ
Doxsan beş
96
իննսունվեց
Doxsan altı
97
իննսունյոթ
Doxsan yeddi
98
իննսունութ
Doxsan səkkiz
99
իննսունինը
Doxsan doqquz
100
հարյուր
Yüz