Alman nömrələri

Alman nömrələri

Alman dakı rəqəmlərin yazılması və tələffüzü

Alman nömrələri
0
Null
Sıfır
1
Eins
Bir
2
Zwei
Iki
3
Drei
Üç
4
Vier
Dörd
5
Fünf
Beş
6
Sechs
Altı
7
Sieben
Yeddi
8
Acht
Səkkiz
9
Neun
Doqquz
10
Zehn
On
11
Elf
On bir
12
Zwölf
On iki
13
Dreizehn
On üç
14
Vierzehn
On dörd
15
Fünfzehn
On beş
16
Sechzehn
On altı
17
Siebzehn
On yeddi
18
Achtzehn
On səkkiz
19
Neunzehn
On doqquz
20
Zwanzig
Iyirmi
21
Einundzwanzig
Iyirmi bir
22
Zweiundzwanzig
İyirmi iki
23
Dreiundzwanzig
Iyirmi üç
24
Vierundzwanzig
Iyirmi dörd
25
Fϋnfundzwanzig
Iyirmi beş
26
Sechsundzwanzig
Iyirmi altı
27
Siebenundzwanzig
Iyirmi yeddi
28
Achtundzwanzig
Iyirmi səkkiz
29
Neunundzwanzig
Iyirmi doqquz
30
Dreißig
Otuz
31
Einunddreißig
Otuz bir
32
Zweiunddreißig
Otuz iki
33
Dreiunddreißig
Otuz üç
34
Vierunddreißig
Otuz dörd
35
Fϋnfunddreißig
Otuz beş
36
Sechsunddreißig
Otuz altı
37
Siebenunddreißig
Otuz yeddi
38
Achtunddreißig
Otuz səkkiz
39
Neununddreißig
Otuz doqquz
40
Vierzig
Qırx
41
Einundvierzig
Qırx bir
42
Zweiundvierzig
Qırx iki
43
Dreiundvierzig
Qırx üç
44
Vierundvierzig
Qırx dörd
45
Fϋnfundvierzig
Qırx beş
46
Sechsundvierzig
Qırx altı
47
Siebenundvierzig
Qırx yeddi
48
Achtundvierzig
Qırx səkkiz
49
Neunundvierzig
Qırx doqquz
50
Fϋnfzig
Əlli
51
Einundfϋnfzig
Əlli bir
52
Zweiundfϋnfzig
Əlli iki
53
Dreiundfϋnfzig
Əlli üç
54
Vierundfϋnfzig
Əlli dörd
55
Fϋnfundfϋnfzig
Əlli beş
56
Sechsundfϋnfzig
Əlli altı
57
Siebenundfϋnfzig
Əlli yeddi
58
Achtundfϋnfzig
Əlli səkkiz
59
Neunundfünfzig
Əlli doqquz
60
Sechzig
Altmış
61
Einundsechzig
Altmış bir
62
Zweiundsechzig
Altmış iki
63
Dreiundsechzig
Altmış üç
64
Vierundsechzig
Altmış dörd
65
Fϋnfundsechzig
Altmış beş
66
Sechsundsechzig
Altmış altı
67
Siebenundsechzig
Altmış yeddi
68
Achtundsechzig
Altmış səkkiz
69
Neunundsechzig
Altmış doqquz
70
Siebzig
Yetmiş
71
Einundsiebzig
Yetmiş bir
72
Zweiundsiebzig
Yetmiş iki
73
Dreiundsiebzig
Yetmiş üç
74
Vierundsiebzig
Yetmiş dörd
75
Fϋnfundsiebzig
Yetmiş beş
76
Sechsundsiebzig
Yetmiş altı
77
Siebenundsiebzig
Yetmiş yeddi
78
Achtundsiebzig
Yetmiş səkkiz
79
Neunundsiebzig
Yetmiş doqquz
80
Achtzig
Səksən
81
Einundachtzig
Səksən bir
82
Zweiundachtzig
Səksən iki
83
Dreiundachtzig
Səksən üç
84
Vierundachtzig
Səksən dörd
85
Fϋnfundachtzig
Səksən beş
86
Sechsundachtzig
Səksən altı
87
Siebenundachtzig
Səksən yeddi
88
Achtundachtzig
Səksən səkkiz
89
Neunundachtzig
Səksən doqquz
90
Neunzig
Doxsan
91
Einundneunzig
Doxsan bir
92
Zweiundneunzig
Doxsan iki
93
Dreiundneunzig
Doxsan üç
94
Vierundneunzig
Doxsan dörd
95
Fϋnfundneunzig
Doxsan beş
96
Sechsundneunzig
Doxsan altı
97
Siebenundneunzig
Doxsan yeddi
98
Achtundneunzig
Doxsan səkkiz
99
Neunundneunzig
Doxsan doqquz
100
Hundert
Yüz

Alman nömrələri, gündəlik həyatımızın böyük əksəriyyətini tutur. Digər insanlarla danışarkən belə; Telefon nömrələri, pul məbləğləri, tarixlər və s. Kimi bir çox sahədə istifadə etməliyik. Nömrələri bilməklə yanaşı uyğun vurğunun olması vacibdir. Bu səbəbdən rəqəmləri düzgün vurğu ilə öyrənməliyik.

Ən sürətli şəkildə Alman nömrələrini öyrənmək üçün sizə təqdim etdiyimiz nömrələri bir-bir oxuyub dinləyərək məşq etməlisiniz. Rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilmək üçün hazırladığımız videodakı məzmunu izləyə və dinləyə bilərsiniz. Davamlı dinləmələr nəticəsində çox qısa müddətdə Alman nömrələri öyrənəcəksiniz!

Alman nömrələri və tələffüzləri Alman dil təhsili üçün əvvəlcə öyrənilməli olan ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu səbəblə dil təhsili lazımınca başa çatdırmaq üçün çox yaxşı öyrənməlisiniz.

Alman nömrələri nin altında sizin üçün 1-dən 100-ə qədər verilir. Hər gün rəqəmləri mütəmadi olaraq izləməklə sizin üçün hazırladığımız video sayəsində dil təhsilinizi asanlıqla gücləndirə bilərsiniz.