Getalle in Turks

Getalle in Turks

Spelling en uitspraak van getalle in Turks

Getalle in Turks

Getalle in Turks, beslaan 'n oorgrote meerderheid van ons daaglikse lewens. Selfs as jy met die ander mense praat; Ons moet dit op baie terreine gebruik, soos telefoonnommers, geldbedrae, datums, ens. Daarom moet ons getalle leer met die regte aksent.

Om Turks-getalle op die vinnigste manier te leer, moet u oefen deur die getalle wat ons u bied een vir een te lees en te luister. U kan ook die inhoud van die video wat ons voorberei het, volg en luister, sodat u die getalle maklik kan leer. As gevolg van voortdurende luister, sal u Turks getalle binne 'n baie kort tydjie leer!

Getalle in Turks en hul uitsprake word beskou as een van die belangrikste kwessies wat aanvanklik geleer moet word vir Turks taalopleiding. Om hierdie rede moet u baie goed leer om die taalonderrig behoorlik te voltooi.

Onder Getalle in Turks word van 1 tot 100 vir u gegee. Deur elke dag die getalle gereeld te volg, kan u u taalonderrig maklik versterk danksy die video wat ons vir u voorberei het.

0
Sıfır
nul
1
Bir
een
2
Iki
twee
3
Üç
drie
4
Dört
vier
5
Beş
vyf
6
Altı
ses
7
Yedi
sewe
8
Sekiz
agt
9
Dokuz
nege
10
On
tien
11
On bir
elf
12
On iki
twaalf
13
On üç
dertien
14
On dört
veertien
15
On beş
vyftien
16
On altı
sestien
17
On yedi
sewentien
18
On sekiz
agttien
19
On dokuz
negentien
20
Yirmi
twintig
21
Yirmi bir
een en twintig
22
Yirmi iki
twee en twintig
23
Yirmi üç
drie en twintig
24
Yirmi dört
vier en twintig
25
Yirmi beş
vyf en twintig
26
Yirmi altı
ses en twintig
27
Yirmi yedi
sewe en twintig
28
Yirmi sekiz
agt en twintig
29
Yirmi dokuz
nege en twintig
30
Otuz
dertig
31
Otuz bir
een en dertig
32
Otuz iki
twee en dertig
33
Otuz üç
drie en dertig
34
Otuz dört
vier en dertig
35
Otuz beş
vyf en dertig
36
Otuz altı
ses en dertig
37
Otuz yedi
sewe en dertig
38
Otuz sekiz
agt en dertig
39
Otuz dokuz
nege en dertig
40
Kırk
veertig
41
Kırk bir
een en veertig
42
Kırk iki
twee en veertig
43
Kırk üç
drie en veertig
44
Kırk dört
vier en veertig
45
Kırk beş
vyf en veertig
46
Kırk altı
ses en veertig
47
Kırk yedi
sewe en veertig
48
Kırk sekiz
agt en veertig
49
Kırk dokuz
nege en veertig
50
Elli
vyftig
51
Elli bir
een en vyftig
52
Elli iki
twee en vyftig
53
Elli üç
drie en vyftig
54
Elli dört
vier en vyftig
55
Elli beş
vyf en vyftig
56
Elli altı
ses en vyftig
57
Elli yedi
sewe en vyftig
58
Elli sekiz
agt en vyftig
59
Elli dokuz
nege en vyftig
60
Altmış
sestig
61
Altmış bir
een en sestig
62
Altmış iki
twee en sestig
63
Altmış üç
drie en sestig
64
Altmış dört
vier en sestig
65
Altmış beş
vyf en sestig
66
Altmış altı
ses en sestig
67
Altmış yedi
sewe en sestig
68
Altmış sekiz
agt en sestig
69
Altmış dokuz
nege en sestig
70
Yetmiş
sewentig
71
Yetmiş bir
een en sewentig
72
Yetmiş iki
twee en sewentig
73
Yetmiş üç
drie en sewentig
74
Yetmiş dört
vier en sewentig
75
Yetmiş beş
vyf en sewentig
76
Yetmiş altı
ses en sewentig
77
Yetmiş yedi
sewe en sewentig
78
Yetmiş sekiz
agt en sewentig
79
Yetmiş dokuz
nege en sewentig
80
Seksen
tagtig
81
Seksen bir
een en tagtig
82
Seksen iki
twee en tagtig
83
Seksen üç
drie en tagtig
84
Seksen dört
vier en tagtig
85
Seksen beş
vyf en tagtig
86
Seksen altı
ses en tagtig
87
Seksen yedi
sewe en tagtig
88
Seksen sekiz
agt en tagtig
89
Seksen dokuz
nege en tagtig
90
Doksan
negentig
91
Doksan bir
een en negentig
92
Doksan iki
twee en negentig
93
Doksan üç
drie en negentig
94
Doksan dört
vier en negentig
95
Doksan beş
vyf en negentig
96
Doksan altı
ses en negentig
97
Doksan yedi
sewe en negentig
98
Doksan sekiz
agt en negentig
99
Doksan dokuz
nege en negentig
100
Yüz
een honderd