Getalle in Noors

Getalle in Noors

Spelling en uitspraak van getalle in Noors

Getalle in Noors

Getalle in Noors, beslaan 'n oorgrote meerderheid van ons daaglikse lewens. Selfs as jy met die ander mense praat; Ons moet dit op baie terreine gebruik, soos telefoonnommers, geldbedrae, datums, ens. Daarom moet ons getalle leer met die regte aksent.

Om Noors-getalle op die vinnigste manier te leer, moet u oefen deur die getalle wat ons u bied een vir een te lees en te luister. U kan ook die inhoud van die video wat ons voorberei het, volg en luister, sodat u die getalle maklik kan leer. As gevolg van voortdurende luister, sal u Noors getalle binne 'n baie kort tydjie leer!

Getalle in Noors en hul uitsprake word beskou as een van die belangrikste kwessies wat aanvanklik geleer moet word vir Noors taalopleiding. Om hierdie rede moet u baie goed leer om die taalonderrig behoorlik te voltooi.

Onder Getalle in Noors word van 1 tot 100 vir u gegee. Deur elke dag die getalle gereeld te volg, kan u u taalonderrig maklik versterk danksy die video wat ons vir u voorberei het.

0
null
nul
1
én
een
2
to
twee
3
tre
drie
4
fire
vier
5
fem
vyf
6
seks
ses
7
sju
sewe
8
åtte
agt
9
ni
nege
10
ti
tien
11
elleve
elf
12
tolv
twaalf
13
tretten
dertien
14
fjorten
veertien
15
femten
vyftien
16
seksten
sestien
17
sytten
sewentien
18
atten
agttien
19
nitten
negentien
20
tjue
twintig
21
tjueén / én og tyve
een en twintig
22
tjueto
twee en twintig
23
tjuetre
drie en twintig
24
tjuefire
vier en twintig
25
tjuefem
vyf en twintig
26
tjueseks
ses en twintig
27
tjuesju
sewe en twintig
28
tjueåtte
agt en twintig
29
tjueni
nege en twintig
30
tretti
dertig
31
trettien
een en dertig
32
trettito
twee en dertig
33
trettitre
drie en dertig
34
trettifire
vier en dertig
35
trettifem
vyf en dertig
36
trettiseks
ses en dertig
37
trettisju
sewe en dertig
38
trettiåtte
agt en dertig
39
trettini
nege en dertig
40
førti
veertig
41
førtien
een en veertig
42
førtito
twee en veertig
43
førtitre
drie en veertig
44
førtifire
vier en veertig
45
førtifem
vyf en veertig
46
førtiseks
ses en veertig
47
førtisju
sewe en veertig
48
førtiåtte
agt en veertig
49
førtini / ni og førti
nege en veertig
50
femti
vyftig
51
femtién / en og femti
een en vyftig
52
femtito
twee en vyftig
53
femtitre
drie en vyftig
54
femtifire
vier en vyftig
55
femtifem
vyf en vyftig
56
femtiseks
ses en vyftig
57
femtisju
sewe en vyftig
58
femtiåtte
agt en vyftig
59
femtini
nege en vyftig
60
seksti
sestig
61
sekstien
een en sestig
62
sekstito
twee en sestig
63
sekstitre
drie en sestig
64
sekstifire
vier en sestig
65
sekstifem
vyf en sestig
66
sekstiseks
ses en sestig
67
sekstisju
sewe en sestig
68
sekstiåtte
agt en sestig
69
sekstini
nege en sestig
70
sytti
sewentig
71
syttien
een en sewentig
72
syttito
twee en sewentig
73
syttitre
drie en sewentig
74
syttifire
vier en sewentig
75
syttifem
vyf en sewentig
76
syttiseks
ses en sewentig
77
syttisju
sewe en sewentig
78
syttiåtte
agt en sewentig
79
syttini
nege en sewentig
80
åtti
tagtig
81
åttien
een en tagtig
82
åttito
twee en tagtig
83
åttitre
drie en tagtig
84
åttifire
vier en tagtig
85
åttifem
vyf en tagtig
86
åttiseks
ses en tagtig
87
åttisju
sewe en tagtig
88
åttiåtte
agt en tagtig
89
åttini
nege en tagtig
90
nitti
negentig
91
nittien
een en negentig
92
nittito
twee en negentig
93
nittitre
drie en negentig
94
nittifire
vier en negentig
95
nittifem
vyf en negentig
96
nittiseks
ses en negentig
97
nittisju / syv og nitti
sewe en negentig
98
nittiåtte
agt en negentig
99
nittini / ni og nitti
nege en negentig
100
hundre
een honderd