Getalle in Nederlands

Getalle in Nederlands

Spelling en uitspraak van getalle in Nederlands

Getalle in Nederlands
0
nul
nul
1
een
een
2
twee
twee
3
drie
drie
4
vier
vier
5
vijf
vyf
6
zes
ses
7
zeven
sewe
8
acht
agt
9
negen
nege
10
tien
tien
11
elf
elf
12
twaalf
twaalf
13
dertien
dertien
14
veertien
veertien
15
vijftien
vyftien
16
zestien
sestien
17
zeventien
sewentien
18
achttien
agttien
19
negentien
negentien
20
twintig
twintig
21
eenentwintig
een en twintig
22
tweeëntwintig
twee en twintig
23
drieëntwintig
drie en twintig
24
vierentwintig
vier en twintig
25
vijfentwintig
vyf en twintig
26
zesentwintig
ses en twintig
27
zevenentwintig
sewe en twintig
28
achtentwintig
agt en twintig
29
negenentwintig
nege en twintig
30
dertig
dertig
31
eenendertig
een en dertig
32
tweeëndertig
twee en dertig
33
drieëndertig
drie en dertig
34
vierendertig
vier en dertig
35
vijfendertig
vyf en dertig
36
zesendertig
ses en dertig
37
zevenendertig
sewe en dertig
38
achtendertig
agt en dertig
39
negenendertig
nege en dertig
40
veertig
veertig
41
eenenveertig
een en veertig
42
tweeënveertig
twee en veertig
43
drieënveertig
drie en veertig
44
vierenveertig
vier en veertig
45
vijfenveertig
vyf en veertig
46
zesenveertig
ses en veertig
47
zevenenveertig
sewe en veertig
48
achtenveertig
agt en veertig
49
negenenveertig
nege en veertig
50
vijftig
vyftig
51
eenenvijftig
een en vyftig
52
tweeënvijftig
twee en vyftig
53
drieënvijftig
drie en vyftig
54
vierenvijftig
vier en vyftig
55
vijfenvijftig
vyf en vyftig
56
zesenvijftig
ses en vyftig
57
zevenenvijftig
sewe en vyftig
58
achtenvijftig
agt en vyftig
59
negenenvijftig
nege en vyftig
60
zestig
sestig
61
eenenzestig
een en sestig
62
tweeënzestig
twee en sestig
63
drieënzestig
drie en sestig
64
vierenzestig
vier en sestig
65
vijfenzestig
vyf en sestig
66
zesenzestig
ses en sestig
67
zevenenzestig
sewe en sestig
68
achtenzestig
agt en sestig
69
negenenzestig
nege en sestig
70
zeventig
sewentig
71
eenenzeventig
een en sewentig
72
tweeënzeventig
twee en sewentig
73
drieënzeventig
drie en sewentig
74
vierenzeventig
vier en sewentig
75
vijfenzeventig
vyf en sewentig
76
zesenzeventig
ses en sewentig
77
zevenenzeventig
sewe en sewentig
78
achtenzeventig
agt en sewentig
79
negenenzeventig
nege en sewentig
80
tachtig
tagtig
81
eenentachtig
een en tagtig
82
tweeëntachtig
twee en tagtig
83
drieëntachtig
drie en tagtig
84
vierentachtig
vier en tagtig
85
vijfentachtig
vyf en tagtig
86
zesentachtig
ses en tagtig
87
zevenentachtig
sewe en tagtig
88
achtentachtig
agt en tagtig
89
negenentachtig
nege en tagtig
90
negentig
negentig
91
eenennegentig
een en negentig
92
tweeënnegentig
twee en negentig
93
drieënnegentig
drie en negentig
94
vierennegentig
vier en negentig
95
vijfennegentig
vyf en negentig
96
zesennegentig
ses en negentig
97
zevenennegentig
sewe en negentig
98
achtennegentig
agt en negentig
99
negenennegentig
nege en negentig
100
honderd
een honderd

Getalle in Nederlands, beslaan 'n oorgrote meerderheid van ons daaglikse lewens. Selfs as jy met die ander mense praat; Ons moet dit op baie terreine gebruik, soos telefoonnommers, geldbedrae, datums, ens. Daarom moet ons getalle leer met die regte aksent.

Om Nederlands-getalle op die vinnigste manier te leer, moet u oefen deur die getalle wat ons u bied een vir een te lees en te luister. U kan ook die inhoud van die video wat ons voorberei het, volg en luister, sodat u die getalle maklik kan leer. As gevolg van voortdurende luister, sal u Nederlands getalle binne 'n baie kort tydjie leer!

Getalle in Nederlands en hul uitsprake word beskou as een van die belangrikste kwessies wat aanvanklik geleer moet word vir Nederlands taalopleiding. Om hierdie rede moet u baie goed leer om die taalonderrig behoorlik te voltooi.

Onder Getalle in Nederlands word van 1 tot 100 vir u gegee. Deur elke dag die getalle gereeld te volg, kan u u taalonderrig maklik versterk danksy die video wat ons vir u voorberei het.