Getalle in Engels

Getalle in Engels

Spelling en uitspraak van getalle in Engels

Getalle in Engels

Getalle in Engels, beslaan 'n oorgrote meerderheid van ons daaglikse lewens. Selfs as jy met die ander mense praat; Ons moet dit op baie terreine gebruik, soos telefoonnommers, geldbedrae, datums, ens. Daarom moet ons getalle leer met die regte aksent.

Om Engels-getalle op die vinnigste manier te leer, moet u oefen deur die getalle wat ons u bied een vir een te lees en te luister. U kan ook die inhoud van die video wat ons voorberei het, volg en luister, sodat u die getalle maklik kan leer. As gevolg van voortdurende luister, sal u Engels getalle binne 'n baie kort tydjie leer!

Getalle in Engels en hul uitsprake word beskou as een van die belangrikste kwessies wat aanvanklik geleer moet word vir Engels taalopleiding. Om hierdie rede moet u baie goed leer om die taalonderrig behoorlik te voltooi.

Onder Getalle in Engels word van 1 tot 100 vir u gegee. Deur elke dag die getalle gereeld te volg, kan u u taalonderrig maklik versterk danksy die video wat ons vir u voorberei het.

0
Zero
nul
1
One
een
2
Two
twee
3
Three
drie
4
Four
vier
5
Five
vyf
6
Six
ses
7
Seven
sewe
8
Eight
agt
9
Nine
nege
10
Ten
tien
11
Eleven
elf
12
Twelve
twaalf
13
Thirteen
dertien
14
Fourteen
veertien
15
Fifteen
vyftien
16
Sixteen
sestien
17
Seventeen
sewentien
18
Eighteen
agttien
19
Nineteen
negentien
20
Twenty
twintig
21
Twenty one
een en twintig
22
Twenty two
twee en twintig
23
Twenty three
drie en twintig
24
Twenty four
vier en twintig
25
Twenty five
vyf en twintig
26
Twenty six
ses en twintig
27
Twenty seven
sewe en twintig
28
Twenty eight
agt en twintig
29
Twenty nine
nege en twintig
30
Thirty
dertig
31
Thirty one
een en dertig
32
Thirty two
twee en dertig
33
Thirty three
drie en dertig
34
Thirty four
vier en dertig
35
Thirty five
vyf en dertig
36
Thirty six
ses en dertig
37
Thirty seven
sewe en dertig
38
Thirty eight
agt en dertig
39
Thirty nine
nege en dertig
40
Forty
veertig
41
Forty one
een en veertig
42
Forty two
twee en veertig
43
Forty three
drie en veertig
44
Forty four
vier en veertig
45
Forty five
vyf en veertig
46
Forty six
ses en veertig
47
Forty seven
sewe en veertig
48
Forty eight
agt en veertig
49
Forty nine
nege en veertig
50
Fifty
vyftig
51
Fifty one
een en vyftig
52
Fifty two
twee en vyftig
53
Fifty three
drie en vyftig
54
Fifty four
vier en vyftig
55
Fifty five
vyf en vyftig
56
Fifty six
ses en vyftig
57
Fifty seven
sewe en vyftig
58
Fifty eight
agt en vyftig
59
Fifty nine
nege en vyftig
60
Sixty
sestig
61
Sixty one
een en sestig
62
Sixty two
twee en sestig
63
Sixty three
drie en sestig
64
Sixty four
vier en sestig
65
Sixty five
vyf en sestig
66
Sixty six
ses en sestig
67
Sixty seven
sewe en sestig
68
Sixty eight
agt en sestig
69
Sixty nine
nege en sestig
70
Seventy
sewentig
71
Seventy one
een en sewentig
72
Seventy two
twee en sewentig
73
Seventy three
drie en sewentig
74
Seventy four
vier en sewentig
75
Seventy five
vyf en sewentig
76
Seventy six
ses en sewentig
77
Seventy seven
sewe en sewentig
78
Seventy eight
agt en sewentig
79
Seventy nine
nege en sewentig
80
Eighty
tagtig
81
Eighty one
een en tagtig
82
Eighty two
twee en tagtig
83
Eighty three
drie en tagtig
84
Eighty four
vier en tagtig
85
Eighty five
vyf en tagtig
86
Eighty six
ses en tagtig
87
Eighty seven
sewe en tagtig
88
Eighty eight
agt en tagtig
89
Eighty nine
nege en tagtig
90
Ninety
negentig
91
Ninety one
een en negentig
92
Ninety two
twee en negentig
93
Ninety three
drie en negentig
94
Ninety four
vier en negentig
95
Ninety five
vyf en negentig
96
Ninety six
ses en negentig
97
Ninety seven
sewe en negentig
98
Ninety eight
agt en negentig
99
Ninety nine
nege en negentig
100
One hundred
een honderd