Getalle in Afrikaans

Getalle in Afrikaans

Spelling en uitspraak van getalle in Afrikaans

Getalle in Afrikaans, beslaan 'n oorgrote meerderheid van ons daaglikse lewens. Selfs as jy met die ander mense praat; Ons moet dit op baie terreine gebruik, soos telefoonnommers, geldbedrae, datums, ens. Daarom moet ons getalle leer met die regte aksent.

Om Afrikaans-getalle op die vinnigste manier te leer, moet u oefen deur die getalle wat ons u bied een vir een te lees en te luister. U kan ook die inhoud van die video wat ons voorberei het, volg en luister, sodat u die getalle maklik kan leer. As gevolg van voortdurende luister, sal u Afrikaans getalle binne 'n baie kort tydjie leer!

Getalle in Afrikaans en hul uitsprake word beskou as een van die belangrikste kwessies wat aanvanklik geleer moet word vir Afrikaans taalopleiding. Om hierdie rede moet u baie goed leer om die taalonderrig behoorlik te voltooi.

Onder Getalle in Afrikaans word van 1 tot 100 vir u gegee. Deur elke dag die getalle gereeld te volg, kan u u taalonderrig maklik versterk danksy die video wat ons vir u voorberei het.

0
nul
nul
1
een
een
2
twee
twee
3
drie
drie
4
vier
vier
5
vyf
vyf
6
ses
ses
7
sewe
sewe
8
agt
agt
9
nege
nege
10
tien
tien
11
elf
elf
12
twaalf
twaalf
13
dertien
dertien
14
veertien
veertien
15
vyftien
vyftien
16
sestien
sestien
17
sewentien
sewentien
18
agttien
agttien
19
negentien
negentien
20
twintig
twintig
21
een en twintig
een en twintig
22
twee en twintig
twee en twintig
23
drie en twintig
drie en twintig
24
vier en twintig
vier en twintig
25
vyf en twintig
vyf en twintig
26
ses en twintig
ses en twintig
27
sewe en twintig
sewe en twintig
28
agt en twintig
agt en twintig
29
nege en twintig
nege en twintig
30
dertig
dertig
31
een en dertig
een en dertig
32
twee en dertig
twee en dertig
33
drie en dertig
drie en dertig
34
vier en dertig
vier en dertig
35
vyf en dertig
vyf en dertig
36
ses en dertig
ses en dertig
37
sewe en dertig
sewe en dertig
38
agt en dertig
agt en dertig
39
nege en dertig
nege en dertig
40
veertig
veertig
41
een en veertig
een en veertig
42
twee en veertig
twee en veertig
43
drie en veertig
drie en veertig
44
vier en veertig
vier en veertig
45
vyf en veertig
vyf en veertig
46
ses en veertig
ses en veertig
47
sewe en veertig
sewe en veertig
48
agt en veertig
agt en veertig
49
nege en veertig
nege en veertig
50
vyftig
vyftig
51
een en vyftig
een en vyftig
52
twee en vyftig
twee en vyftig
53
drie en vyftig
drie en vyftig
54
vier en vyftig
vier en vyftig
55
vyf en vyftig
vyf en vyftig
56
ses en vyftig
ses en vyftig
57
sewe en vyftig
sewe en vyftig
58
agt en vyftig
agt en vyftig
59
nege en vyftig
nege en vyftig
60
sestig
sestig
61
een en sestig
een en sestig
62
twee en sestig
twee en sestig
63
drie en sestig
drie en sestig
64
vier en sestig
vier en sestig
65
vyf en sestig
vyf en sestig
66
ses en sestig
ses en sestig
67
sewe en sestig
sewe en sestig
68
agt en sestig
agt en sestig
69
nege en sestig
nege en sestig
70
sewentig
sewentig
71
een en sewentig
een en sewentig
72
twee en sewentig
twee en sewentig
73
drie en sewentig
drie en sewentig
74
vier en sewentig
vier en sewentig
75
vyf en sewentig
vyf en sewentig
76
ses en sewentig
ses en sewentig
77
sewe en sewentig
sewe en sewentig
78
agt en sewentig
agt en sewentig
79
nege en sewentig
nege en sewentig
80
tagtig
tagtig
81
een en tagtig
een en tagtig
82
twee en tagtig
twee en tagtig
83
drie en tagtig
drie en tagtig
84
vier en tagtig
vier en tagtig
85
vyf en tagtig
vyf en tagtig
86
ses en tagtig
ses en tagtig
87
sewe en tagtig
sewe en tagtig
88
agt en tagtig
agt en tagtig
89
nege en tagtig
nege en tagtig
90
negentig
negentig
91
een en negentig
een en negentig
92
twee en negentig
twee en negentig
93
drie en negentig
drie en negentig
94
vier en negentig
vier en negentig
95
vyf en negentig
vyf en negentig
96
ses en negentig
ses en negentig
97
sewe en negentig
sewe en negentig
98
agt en negentig
agt en negentig
99
nege en negentig
nege en negentig
100
een honderd
een honderd